Tag

marcom
Marcom krok po kroku – 17. časť (záver) V posledných rokoch je až módou oháňať sa skratkou MIS – marketingový informačný systém – a tým, ako v jednotlivých firmách funguje. Ľudia do firiem prichádzajú a odchádzajú, ale skutočne dobre nastavený MIS by im nemal dovoliť zobrať si tieto informácie so sebou bez toho, aby nezostali...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 16. časť Krízová komunikácia je primárne reaktívna záležitosť, ktorá reaguje na aktuálne podnety, ktoré by mohli ohroziť podnik a jeho povesť. No príprava na takýto problém je proaktívnou a u väčších či známejších firiem nevyhnutnou záležitosťou. Príprava, príprava, príprava. Tak by mohla znieť Leninova parafráza, ktorá zachraňuje reputáciu v najmenej...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 15. časť Ako sa hovorí, najlepšia obrana je útok. A to je práve to, čo je úlohou PR: pribežne vytvárať pozitívne povedomie o spoločnosti. Často sa firma začne venovať vzťahom s médiami a verejnosťou až keď sa vyskytne problém, kedy už nie je čas na zostavenie stratégie a prípravu. Existuje...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 14. časť Od 90. rokov sa u nás diali veci dovtedy nevídané – kapitalistické značky pripravovali akcie, na ktoré – väčšinou bezplatne – pozývali široké masy, kde vystupovali vtedajšie pophviezdy a na ktorých sa často rôzne výrobky aj bezplatne rozdávali. Doteraz sa slovenčine nepodarilo nájsť vhodný ekvivalent k anglickému slovu...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 13. časť Telemarketing je v mnohých organizáciách považovaný za podradný nástroj, ktorým akurát vystrašíte zákazníkov a vaša marketingová stratégia dostane nálepku príliš násilnej. Ale aký iný nástroj – okrem on-line výskumov a formulárov – vám prinesie takú rýchlu a priamu odozvu z trhu pri celkovo malých nákladoch? Mnohí marketéri si...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 12. časť Každý marketingový pracovník, ktorý niekedy dostal za úlohu zorganizovať účasť firmy na nejakej výstave, môže potvrdiť, že taká niekoľkodňová akcie vie byť nočnou morou. To obrovské množstvo práce, ktoré je potrebné zabezpečiť, a množstvo kľúčových rozhodnutí v krátkom čase, to vie potrápiť aj skúsených žralokov marketingového mora. Problémov,...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 11. časť Dvadsiate prvé storočie dalo zbohom masovému marketingu, ktorý najmä v povojnových rokoch veľmi úspešne predával čokoľvek sa vyrobilo. Výborne fungoval aj u nás, v Strednej Európe v 90. rokoch, a aj keď jeho sláva v súčasnosti pokrivkáva na úkor priamejších foriem, výrobcovia rýchloobrátkového tovaru si bez neho nechcú...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 10. časť Čím sa trhy a zákazníci stávajú náročnejšími, marketing sa stáva sofistikovanejším. Jedným z nevyhnutných nástrojov udržania kroku s progresívnou dobou je kvalitná informácia – veď nie nadarmo sa naša doba nazýva informačnou. Databázový marketing si vyžaduje svoj informačný zdroj. Doteraz používajú niektoré firmy tabuľky programu MS Excel na...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 9. časť Tak ako jedno a to isté jedlo nechutí všetkým rovnako, ani jediný marketingový materiál, médium či aktivita nemusí rozumne a uspokojivo naplniť informačné potreby rôznych cieľových skupín. A pritom môže ísť stále o jedného a toho istého B2B zákazníka, ku ktorému sa prihovárame. Preč sú povojnové roky masovej...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 8. časť Chyby v názvoch produktov sú práve tie, na ktorých si novinári a odborná tlač radi zgustnú. Nie raz sa stalo, že v jednej krajine výborne sa predávajúci produkt absolútne zlyhal v inej, a to len kvôli názvu. Práve preto je potrebné – hlavne u spoločností s medzinárodným dosahom...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 7. časť Všetka doterajšia práca Marcom manažéra v stanovovaní cieľov, hľadaní techník a médií komunikácie a nastavovaní celého programu či stratégie marketingovej komunikácie sa blíži k schváleniu. Najčastejší problém je, že síce vedenie spoločnosti sa nechce zúčastniť nijakého sedenia k tejto téme, ale chce mať na konci plnú moc schváliť...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 6. časť Skôr, ako sa vôbec vrhnete do vôd marketingovej komunikácie v novej firme, musíte si najprv zistiť aktuálny komunikačný stav konkrétnej firmy, odvetvia, zákazníkov a ďalších záujmových skupín. Dá sa to dvoma základnými spôsobmi, ktoré sa musia vzájomne dopĺňať a prelínať: vlastným sledovaním – štúdiom týchto elementov a ich...
...čítať viac
1 2