VÝSKUMY PRE AGROPOTRAVINÁRSKY SEKTOR

 

  • 10 trendov pre biznis v ohrane rastlín 2013 – uverejnenie – samostatná brožúra publikovaná PDF v prílohe

 

 

  • 2019 Imidž slovenského poľnohospodárstvauverejnenie výberu a odborné články publikované v časopise ProgressLetter ku konferencii Agroprogress 2019 8-14 v PDF v prílohe, SynInfo Okt- Dec 2019 (https://view.publitas.com/syngenta/syninfo_10-12_2019_sk_www/page/34-35),

 

  • Výkonnosť dodávateľov prípravkov na ochranu rastlín 2011, 2014, 2017, – uverejnenie výberu a odborné články publikované v ProgressLetter, SynInfo (priebežne – bez ukážok)

Komentovať