Mesiac

máj 2016
Predstavte si školu, v ktorej sa žiaci dobrovoľne zrieknu svojho voľného času a venujú ho realizácii školskej galérie. Hoci sa táto vízia môže zdať v poslednom čase skôr ako neuskutočniteľná túžba každého učiteľa, v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave sa stala realitou. Koncom minulého roka vznikla myšlienka, ktorej podstatou bolo čo najefektívnejšie využiť...
...čítať viac
Vo všeobecnosti objektívne hodnotenie je také, pri ktorom odpoveď alebo úloha je jednoznačne správna alebo nesprávna. Pri  100-percentnom objektívnom hodnotení pracovného výkonu sa dá predpokladať, že bude platiť za rôznych okolností a nezávisle na tom, kto hodnotí. V praxi to znamená, že rôzni hodnotitelia hodnotia ten istý výkon resp. zamestnanca rovnako. Je to však iba...
...čítať viac