Kategória

Aktuality
Založenie spoločnosti Europapier v roku 1971 v Rakúsku predstavovalo novú kapitolu v oblasti obchodovania s papierom. Od jej založenia ju reprezentovalo dobre známe zelené obdĺžnikové logo, ktoré v sebe nieslo aj poslanie spoločnosti: Serving your success. V nasledujúcich 45 rokoch sa z lokálnej spoločnosti stala popredná skupina veľkoobchodov s papierom a obalovým materiálom v strednej...
...čítať viac
Čo je najdôležitejšie z hľadiska upútania záujmu zákazníka o produkt už na prvý pohľad? PhDr. Peter Spiesz, MBA, MSc., konateľ spoločnosti Böttcher Slovenská republika (P.S.): Musíme si uvedomiť skutočnosť, že pri odhade hodnoty produktu spotrebiteľom pomáha obal. Naučili sme sa z vlastnej skúsenosti, že hodnotné veci majú pekný a drahý obal. Tie jednoduchšie a menej...
...čítať viac
Štúdio AVart vzniklo pred dvomi rokmi v Trnave ako dôkaz toho, že vizuálne umenie nemusí byť iba jednotvárne a šablónové a taktiež ako cesta k realizácii kreatívnych myšlienok jeho zakladateľa Antoniosa Vlachou.  Za týmto mierne „exoticky“ znejúcim  menom sa skrýva mladý sympatický muž s  gréckymi koreňmi, absolvent a externý pedagóg FMK UCM v Trnave, občas...
...čítať viac
Aj keď to neradi priznávame, šťastena či náhoda výrazne ovplyvňujú, ako sa firme bude dariť – či sa jej vyhne cyklické ekonomické spomalenie, alebo či  nepríde konkurent na trh v rovnakom čase s podobným produktom. Vyčkávať so založenými rukami by však bola chyba. Veľmi dôležitým faktorom je preto komunikácia. Za úspechom zdravej firmy je správna...
...čítať viac
Východiskový stav Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) odštartovala v roku 2011 proces zásadnej riadenej zmeny. V snahe vybudovať modernú odpadársku firmu európskeho formátu, nasadil nový manažment tvrdé kritéria a požiadavky na vytvorenie nielen nového štýlu riadenia, ale aj vizuálnej komunikácie spoločnosti, ktorá mala potvrdiť a zrozumiteľne komunikovať túto kvalitatívnu zmenu....
...čítať viac
V tridsiatych rokoch minulého storočia Baťa vytvoril prvý koncept vzťahového marketingu na svete, presadzovaním priority zákazníka v obchodnom vzťahu. Heslom „Náš zákazník, náš pán“ sa zrodil dôsledne uplatňovaný vzťahový marketing, ktorý bol jedným z faktorov podnikateľského úspechu Baťovho impéria. Sentiment verzus realita Od dôb Baťu si skoro všetky firmy dávajú do svojho kréda ako centrálnu...
...čítať viac
          Veľtrh Práca a Kariéra sa uskutoční 20. a 21. októbra 2015 a je tretím najväčším veľtrhom práce na Slovensku Spoločnosti z oblasti strojárstva, telekomunikácií, vzdelávania či automobilového priemyslu tu budú hľadať zamestnancov Súbežne prebiehajúca výstava Podnikanie a Franchising poskytne záujemcom potrebné informácie o začiatkoch a fungovaní biznisu   Druhý ročník pracovného veľtrhu Práca a Kariéra, ktorý sa uskutoční...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor presadí do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Jednou z najznámejších je vízia Steva Jobsa: „Jeden človek, jeden počítač.” Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby pre potreby...
...čítať viac
V personálnom výbere sa oddávna používali metódy hodnotenia a poznávania ľudí za účelom predpovedania ich budúceho pracovného správania, aby sa na konkrétne miesta dostali schopní ľudia. Prvá zmienka o takomto postupe je už v Biblii – popisuje, ako Gideon vyberal budúcich vojakov. Označenie „schopní ľudia” znamenalo, že majú požadované vlastnosti a schopnosti pre vykonávanie určitej...
...čítať viac
Keď sa povie Rúbaň, mnohým ľuďom, ktorí túto obec poznajú sa v mysli ihneď zjaví dedinka na južnom Slovensku, pohľad na vinohrady a bobule čerstvého hrozna. Vinárstvo, nesúce príznačný názov obce v ktorej sa nachádza je síce ešte len nováčikom, avšak región, v ktorom sa nachádza už predznamenáva kvalitu a tradíciu pestovania viniča. Ako jedno z...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor uvedie do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Vízia Steva Jobsa, zakladateľa Applu: „Jeden človek, jeden počítač,“ sa stala všeobecne známou. Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby...
...čítať viac
1 2 3