Mesiac

november 2013
Makroekonomická predikcia vývoja domácej a medzinárodnej ekonomiky bola hlavnou témou už 11. ročníka odbornej konferencie Finančné riadenie podnikov. Jej účastníci diskutovali o aktuálnych otázkach financovania podnikov a problémoch podnikateľského prostredia. Predpokladom oživenia ekonomiky sú aktuálne výsledky Oživenie ekonomického rastu v závere tohto a v budúcom roku sa zdá byť reálne. Ekonomické nálady v Európe sa...
...čítať viac
Emil Macho je generálnym riaditeľom spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava. Táto spoločnosť, patriaca do zoskupenia podnikov skupiny Agrofert Holding, poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Jej súčasná podoba nadväzuje na mnohoročnú tradíciu pôvodnej, podnikateľsky úspešnej spoločnosti rovnakého obchodného mena, ktorej obchodné aktivity boli prevažne založené na predaji priemyselných hnojív a súvisiacich...
...čítať viac