Kategória

Stratégie
Zásadné myšlienky z HN CLUB Najlepšia investičná stratégia Podnikateľom by sa chcel stať takmer každý. Predovšetkým vidina možného bohatstva dodáva odvahu aj tým, ktorí, slušne povediac, na to nemajú. Zrejme aj preto sa zo Slovenska, ani za už takmer štvrťstoročie podnikateľskej slobody, nestala krajina „zasľúbená“. Rozbili sa družstvá, vo výrobe potravín sme stratili sebestačnosť, výrobné...
...čítať viac
Potřeba něco v chodu firmy změnit není samozřejmě omezena jen na ten nejvhodnější čas. Právě naopak. Přirozená nechuť ke změnám a tendence odsouvat je z tohoto důvodu „na později“ obvykle způsobí, že se nakonec musí realizovat v nejméně vhodné době a za nepříznivých podmínek. Je tedy dobré vědět, co nutnost změny signalizuje a které z...
...čítať viac
Začína sa o nás hovoriť Pre tento rok zaradil celosvetový rebríček Lonely Planet ale aj portál Budget Travel našu krajinu medzi desať naj-destinácií. Bojnický a Spišský hrad sa na portáli offtoeurope.com ocitol v zozname 25 najkrajších európskych zámkov. Podľa skyscanner.net stredisko Jasná figuruje v rebríčku cenovo najvýhodnejších lyžiarskych stredísk. Hotel Chateau Bela získal v radoch Historic Hotels od...
...čítať viac
Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje politická  a ekonomická stabilita krajiny, ekonomický rast, ako aj úroveň legislatívy a reálna vymáhateľnosť práva. Problémy slovenského podnikateľského prostredia Súčasná ekonomická situácia aj úroveň podnikateľského prostredia u nás sú ovplyvnené okrem krízových javov v Európskej únii aj osobitnými špecifickými problémami Slovenska, ktoré sa prejavujú už dlhodobo a sú aj z hľadiska budúcnosti výrazne...
...čítať viac
ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. pôsobí v Trnave 10 rokov a počet zamestnancov sa blíži k 500. Výroba gumo-kovových a gumo-plastových dielov pre tlmenie vibrácií v podvozkoch a motoroch osobných áut je core bussiness celej divízie, ktorá je súčasťou nemeckého nadnárodného koncernu ZF od roku 2002. Markus Schmidt popísal boj jeho firmy s krízou. Kríza...
...čítať viac
SWOT analýza je štandardný analytický nástroj na posudzovanie pozície podniku na trhu. Vychádza z metódy porovnania vlastnej výkonnosti podniku s možnými (očakávanými) výsledkami (dopadmi) v trhovom prostredí. Vlastná výkonnosť je reprezentovaná zistením silných stránok (strength) a slabých stránok (weakness) firmy. Firma je na trhu reprezentovaná niekoľkými základnými prvkami, ktoré sa zúčastňujú na procese výmeny tovaru...
...čítať viac
Prakticky každý, nie len podnikateľský subjekt, ktorý dlhšie pôsobí na trhu, dospeje do štádia, keď metódy a organizácia jeho práce prestávajú byť efektívne, úplne funkčné a hrozia potenciálne krízy v jeho vývoji. Preto, ak chce byť konkurencieschopný, musí z času na čas modifikovať a racionalizovať svoje organizačné prostredie a metódy riadenia. Jedným z impulzov k...
...čítať viac
Reinžiniering, reštrukturalizácia alebo transformácia? Ak sa firma podujme k takým závažným krokom, ako je reinžiniering alebo reštrukturalizácia, resp. transformácia firmy, považujeme za správne mať jasnú predstavu o význame spomínaných pojmov. Pri procesoch rozvoja alebo prestavby firmy sa často pod tlakom – byť moderný – s týmito pojmami narába neopatrne. Ich význam je dôležitý hneď v...
...čítať viac
V predchádzajúcich dvoch pokračovaniach sme sa venovali analýze stavu firmy. V ďalšom zo série článkov o otázkach organizácie a riadenia firmy sústredíme pozornosť na základné stavebné kamene existencie firmy, ktorých úroveň, vzájomná súčinnosť a pozornosť, ktorú im firma venuje, jednoznačne určujú jej stav. [quote align=“center“ color=“#999999″] Prvým zo základných kameňov sú prostriedky a zdroje, ktorými...
...čítať viac
Hodnotenie vzťahu firemnej kultúry a organizácie firmy Na záver procesu analýzy stavu firmy, ktorému sme sa venovali v dvoch predchádzajúcich článkoch, predkladáme na odľahčenie krátky test. Ten Vám pomôže charakterizovať celkový obraz firmy z pohľadu vzťahu úrovne firemnej kultúry a spôsobu organizácie a riadenia aplikovaného vo Vašej firme. Vypĺňanie testu začnite výberom ukazovateľa v prvom...
...čítať viac
Organizácia a prístup k zákazníkom Po analýze vývojového stupňa firmy je možné pristúpiť k analýze stavu firmy z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z nich je lokalizovanie súčasného stavu vo firmy do jedného zo štyroch kvadrantov znázornených na obr. 1. V priebehu organizačného vývoja firmy sa zistilo, že je potrebné mať na zreteli aj vzájomné pôsobenie...
...čítať viac
V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia. V sérii článkov o tejto problematike sa chceme...
...čítať viac
1 2 3