Kategória

Personalistika
Vo všeobecnosti objektívne hodnotenie je také, pri ktorom odpoveď alebo úloha je jednoznačne správna alebo nesprávna. Pri  100-percentnom objektívnom hodnotení pracovného výkonu sa dá predpokladať, že bude platiť za rôznych okolností a nezávisle na tom, kto hodnotí. V praxi to znamená, že rôzni hodnotitelia hodnotia ten istý výkon resp. zamestnanca rovnako. Je to však iba...
...čítať viac
Nie každý si môže v súčasnosti povedať – som šťastný a mám dosť peňazí. V dobe prílevu negatívnych informácií, vysokej miery nezamestnanosti  a materializmu sa ľudia delia na tri základné skupiny ovplyvnené dvoma atribútmi spomenutými v nadpise. Šťastím a peniazmi. Je málo Slovákov, ktorí majú aj šťastie aj peniaze. Tým všetci závidia. Sú aj takí, ktorí sú bohatí, no nedokážu...
...čítať viac
BRATISLAVA – Ovládanie cudzieho jazyka sa na slovenskom trhu práce stalo štandardnou požiadavkou na uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z analýzy vypracovanej pre think-tank Alfa. Podľa zistení z takmer 12.000 pracovných ponúk na portáli Profesia.sk nepožadovala cudzí jazyk len tretina všetkých inzerátov na pozície od manažérov po upratovačky. Najčastejšie požadovaným jazykom je angličtina, ktorá sa...
...čítať viac
BRATISLAVA – Priemerný nástupný plat na Slovensku je podľa prieskumu Platy.sk 756 eur mesačne. Po roku praxe sa plat v priemere zvýši o desatinu. Najvýraznejší nárast platov zažije človek po odpracovaní troch až piatich rokov. Existujú však pozície, ktorým prax v raste platu nepomôže. Podľa výsledkov platového prieskumu Platy.sk je priemerný plat ľudí, ktorí nemajú vo...
...čítať viac
Mnohé pozície, ktoré pútajú na pracovných portáloch pozornosť ľudí, čo si hľadajú prácu, nie sú v skutočnosti také atraktívne, ako sa zdajú. Bratislava 12. mája (TASR) – Mnohé pozície, ktoré pútajú na pracovných portáloch pozornosť ľudí, čo si hľadajú prácu, nie sú v skutočnosti také atraktívne, ako sa zdajú. Ponúkajú totiž pomerne monotónne či náročné...
...čítať viac
Teach for Slovakia je iniciatíva zameriavajúca sa na zlepšenie vzdelávania detí. Bratislava 3. mája (TASR) – Tréningy komunikácie či manažérskych zručností, skúsenosť v podobe dvojročnej platenej práce učiteľa a možnosť pomôcť zlepšiť šance na lepšiu budúcnosť pre deti zo znevýhodnených prostredí. Takýto štart životnej kariéry ponúka slovenským absolventom vysokých škôl medzinárodná organizácia Teach for Slovakia. Do...
...čítať viac
Jana Palenčárová, riaditeľka Odboru ľudských zdrojov ČSOB Od nepamäti má dôležité miesto v spoločnosti dodržiavanie určitých spoločných i nepísaných zásad a pravidiel. Je len prirodzené, že v jednotlivých spoločenstvách nie sú úplne totožné, ale vychádzajú z ich špecifických potrieb.  Zjednodušene sa dá povedať, že dodržiavanie spoločných zásad a pravidiel je aj vyjadrením určitej kultúrnej úrovne. V prípade firiem pritom hovoríme o...
...čítať viac
Mýty v manažmente – 15. časť Manažéri zodpovední za výber „správnych ľudí na správnom mieste“ – personalisti a psychológovia, sa už takmer storočie snažia nájsť najefektívnejšie postupy pre optimalizáciu výberu ľudí. A napriek tomu, že mnohí z nich boli a sú hlavy otvorené, je potrebné konštatovať, že v priemere, podľa druhu pracovných postov – je po dvoch rokoch pôsobenia...
...čítať viac
Konflikty v práci sú nevyhnutné, ale nesmú negatívne ovplyvniť pracovnú atmosféru a tempo. Ich úspešné vyriešenie je lepšie neodkladať, a pre riešenie je dobré využiť niektorú z možných stratégií riešenia. Dôležité je uvedomiť si, že neriešené konflikty samé od seba nezmiznú, ale ignorovanie ich bude iba zhoršovať. Niektoré typy konfliktov na pracovisku je ľahké identifikovať, pretože sú na prvý...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente 12. časť Mýtus o emočnej inteligencii je typickým „predstaviteľom“ mýtu, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočného vzdelania, alebo, čo je horší prípad, prispôsobenia si poznatkov vedy tak, ako to komu vyhovuje. Pred rokmi som pre jedného klienta z oblasti finančníctva robil personálny audit ako súčasť plánov ďalšieho rozvoja firmy. Išlo o odpoveď...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 4.časť: Mýtus o interview Mýtus o interview patrí medzi najrozšírenejšie a najpretrvávajúcejšie mylné predstavy o efektívnosti nástrojov manažmentu. Až v 90 % prípadoch prebieha výber nových zamestnancov na základe interview, mnoho krát opakovaného, aby sa vyberajúci uistili, že vybrali toho správneho, pretože ho dôkladne spoznali. Viera v spoľahlivosť interview ako...
...čítať viac
Ako jedna z možných ciest k osobnej jedinečnosti a výnimočnosti Možností zoznamovať seba a druhých s NLP a učiť sa NLP je mnoho. Vzdelávací trh ponúka rôzne semináre, kurzy, tréningy, ucelené vzdelávania typu NLP Practitioners a Master Practitioners. Znalosti, zručnosti, techniky spojené s NLP a s jeho využitím v biznise sa v posledných rokoch výrazne rozrástli. Slovo neurolingvistické programovanie je slovo, ktoré keď...
...čítať viac
1 2