Mesiac

september 2012
Šťastie obyvateľov nezávisí od bohatstva krajiny V súčasnosti asi najlepšie vystihuje náš spôsob života pojem dynamika. Neustále zmeny od nás vyžadujú rýchlosť, promptnosť, aktuálnosť a zároveň aj neomylnosť, presnosť a stabilitu. Nároky na nás sú kladené v čoraz väčšej miere a z čoraz viacerých strán. Politická klíma, pracovný trh, rozvoj vedy a techniky, globalizácia, premenlivosť...
...čítať viac
Nehnuteľnosti, čo silno konkurujú domácim Prečo smerom ZÁPAD? Pociťovali sme, nielen ako spoločnosť, ale aj osobne, že Slovensko začína trpieť. Všetko stojí na zvyšujúcom sa deficite kvalitných pozemkov, vyhovujúcich špecifickým požiadavkám investorov a následnej prípravy výstavby. Vznikol dopyt po „komplikovaných“ pozemkoch, ktorým sa investori dovtedy vyhýbali. Pretrvávajúcou expanziou výstavby a neuspokojeným dopytom po pozemkoch predovšetkým...
...čítať viac
Destinačný manažment a marketing aj pre agroturizmus V slovenskom cestovnom ruchu, presnejšie v rámci jeho organizačnej štruktúry sa od roku 2008 objavujú nové organizácie cestovného ruchu. Iniciatívy, známe zväčša pod názvom klastre cestovného ruchu (Liptov, Orava, Turiec, Košice, Smolenice…) sú snahami získať pre svoj turistický región alebo lokalitu významnejšie postavenie na trhu, vyšší počet návštevníkov...
...čítať viac