Kategória

Tipy pre každého
Neriešený konflikt prerastie svojho pôvodcu Konflikty na pracovisku sú bolestivou denno-dennou realitou. Ubíjajú produktivitu a frustrujú personál. Aj vo vašej firme sú ľudia, ktorí akoby mali patent na výrobu problémov? Čítajte ďalej! Jedno je isté: konflikty samé od seba nezmiznú, na ich vymazanie neexistuje magická guma. Keď sa však ignorujú, narastú do skutočne veľkých problémov,...
...čítať viac
Konfliktom je každý hodnotový, názorový rozpor, stret protichodných tendencií, alebo motívov, snáh dvoch, alebo viacerých strán. Vo firmách, v pracovnom procese, nutne dochádza ku konfliktom. Každý pracovník ak je v konflikte so svojim nadriadeným je v značnej nevýhode a riešenie takýchto konfliktov ho môže frustrovať. Jedným z hlavných dopadov konfliktov v práci na jednotlivcov, je...
...čítať viac
Výskum jednej americkej asociácie ukázal, že obchod väčšieho rozsahu s novým zákazníkom sa podarí v 81% prípadov uzavrieť na piatej alebo v priebehu nasledujúcich schôdzok. To si vyžaduje vytrvalosť obchodníka. Bežne sa obchodníci vzdávajú po druhej či tretej schôdzke, pretože už nechcú vynakladať ďalšiu energiu, čas a zdroje na „neperspektívneho zákazníka“. Bežná odpoveď od predajného personálu znie: „Nemáme toľko...
...čítať viac
Spracovať sťažnosť zákazníka je umenie Zamestnanci za pultom či telefónom by nemali vedieť len informovať zákazníkov o produktoch a službách, ale aj prijímať a spracovávať podnety a kritiku. Pracovníkov, ktorí dennodenne prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, je nevyhnutné školiť a prispievať tak k budovaniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Na začiatku je dôležité zistiť, čo si...
...čítať viac
Dobrý obchodník dokáže zákazníka odhadnúť už po niekoľkých vetách. Správne zaradenie do typologického profilu znamená použitie iných nástrojov pre presvedčenie zákazníka. Štyri hlavné typy zákazníkov znamenajú aj rôzne stratégie oslovenia a práce s ním. Typológií zákazníkov je veľa, a navyše každý zákazník je iný a svojim spôsobom unikátny. Ale niektoré charakteristiky sú univerzálne a založené sú na psychologických kvalitách....
...čítať viac
Niekedy si až dodatočne uvedomíme, ako veľmi nesprávne sme postupovali, keď sme  v určitej situácii komunikovali s klientom a nedopadlo to dobre. Prinášame prehľad desiatich najčastejších prehreškov, ktorých sa dopúšťame pri komunikácii so zákazníkom.   Vy ste o nás ešte nepočuli? Znie to arogantne a povýšenecky, akoby bol náš zákazník ignorantom. Ale na svete existujú milióny firiem, ako ste vy....
...čítať viac