Kategória

Manažérske mýty
Vo všeobecnosti objektívne hodnotenie je také, pri ktorom odpoveď alebo úloha je jednoznačne správna alebo nesprávna. Pri  100-percentnom objektívnom hodnotení pracovného výkonu sa dá predpokladať, že bude platiť za rôznych okolností a nezávisle na tom, kto hodnotí. V praxi to znamená, že rôzni hodnotitelia hodnotia ten istý výkon resp. zamestnanca rovnako. Je to však iba...
...čítať viac
Začneme trocha netradične. Cisár František Jozef I. bol – podľa dostupných prameňov – veľmi pracovitý. Vstával o štvrtej ráno a pracovať začínal o piatej. Prispôsobiť sa musela nie len jeho suita, ale i všetci ľudia mocnárstva – veď až do roku 1990 bol nástup do práce pre ľudí o šiestej. Čo však František Jozef touto...
...čítať viac
Manažérske mýty by neboli kompletné bez legiend o rozhodovaní.  Jedným z najpretrvávajúcejších je mýtus „Manažér musí vždy rozhodnúť, aj keď zle!“ Občas ho počujem od manažérov, občas dokonca od lektorov na kurzoch manažmentu, ba dokonca aj na univerzitnej pôde. Tento mýtus má dve stránky: na jednej strane poukazuje na etickú rovinu manažérskeho „chlebíka“ – musíš byť...
...čítať viac
V tridsiatych rokoch minulého storočia Baťa vytvoril prvý koncept vzťahového marketingu na svete, presadzovaním priority zákazníka v obchodnom vzťahu. Heslom „Náš zákazník, náš pán“ sa zrodil dôsledne uplatňovaný vzťahový marketing, ktorý bol jedným z faktorov podnikateľského úspechu Baťovho impéria. Sentiment verzus realita Od dôb Baťu si skoro všetky firmy dávajú do svojho kréda ako centrálnu...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor presadí do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Jednou z najznámejších je vízia Steva Jobsa: „Jeden človek, jeden počítač.” Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby pre potreby...
...čítať viac
V personálnom výbere sa oddávna používali metódy hodnotenia a poznávania ľudí za účelom predpovedania ich budúceho pracovného správania, aby sa na konkrétne miesta dostali schopní ľudia. Prvá zmienka o takomto postupe je už v Biblii – popisuje, ako Gideon vyberal budúcich vojakov. Označenie „schopní ľudia” znamenalo, že majú požadované vlastnosti a schopnosti pre vykonávanie určitej...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor uvedie do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Vízia Steva Jobsa, zakladateľa Applu: „Jeden človek, jeden počítač,“ sa stala všeobecne známou. Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby...
...čítať viac
O konfliktoch existuje množstvo mýtov – týkajú sa riešenia konfliktov, prejavov konfliktov, ich výskytu. Osobitnú kapitolu mýtov tvorí mýtus o „všeobecnej užitočnosti konfliktov v manažmente“. Manažérski experti unisono tvrdia, že konflikt v práci je užitočný, pretože „posúva veci dopredu“ a situácia sa vyriešením konfliktu zlepší. Manažérski praktici sa tvária rezervovane, pozerajúc na  takéto tvrdenia s...
...čítať viac
Aj keď sa to zdá neuveriteľné, aj v súčasnosti sa stretávame s manažérmi na rôznych postoch, ktorí vyznávajú metódu „cukor a bič“ ako základnú metódu riadenia ľudí v organizáciách. Presviedčajú svoje okolie, že iba tak sa podarí „dostať  z ľudí“  kvalitnú prácu. Toto presvedčenie stojí na predstave, že iba tvrdí a nekompromisní manažéri dosiahnu úspech....
...čítať viac
Delegovanie je jednou z najčastejšie diskutovaných tém v manažmente ľudí, v „leadershipe“. Roky sa nedarí dosiahnuť, aby manažéri delegovali. Nefungujú školenia, presviedčanie ani „najlepšie príklady z praxe“. Prakticky sa nedá hovoriť, že v našom podnikateľskom priestore existujú firmy, ktoré by úspešne zvládli tento spôsob riadenia. Tento stav má tri príčiny: 1. Delegovanie je chápané ako...
...čítať viac
Záujem o čo najlepší výber zamestnancov vedie firmy ku skvalitňovaniu výberových procesov. Cieľom je čo najkomplexnejšie spoznať uchádzača o zamestnanie a prijať toho najvýkonnejšieho a najspoľahlivejšieho. Toho, kto bude usilovný, disciplinovaný a čestný. Práve tieto tri vlastnosti sa v období uvoľňovania morálky stávajú pre majiteľov firiem rozhodujúce. Počet defraudácií má tendenciu skôr narastať, ako klesať....
...čítať viac
„O tom, či vyberiem človeka do firmy, mi stačí prvých 30 sekúnd rozhovoru…“ Je vám to povedomé? Určite ste už počuli túto okrídlenú vetu od manažérov alebo  personalistov. Takýto talentovaní manažéri používajú na rozhodovanie niektoré zvláštne až bizarné techniky. Na otázku, ako zistiť spoľahlivosť u uchádzača takýto talentovaný manažér odpovedal: „To musí mať iskru v...
...čítať viac
1 2 3