Mesiac

október 2015
          Veľtrh Práca a Kariéra sa uskutoční 20. a 21. októbra 2015 a je tretím najväčším veľtrhom práce na Slovensku Spoločnosti z oblasti strojárstva, telekomunikácií, vzdelávania či automobilového priemyslu tu budú hľadať zamestnancov Súbežne prebiehajúca výstava Podnikanie a Franchising poskytne záujemcom potrebné informácie o začiatkoch a fungovaní biznisu   Druhý ročník pracovného veľtrhu Práca a Kariéra, ktorý sa uskutoční...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor presadí do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Jednou z najznámejších je vízia Steva Jobsa: „Jeden človek, jeden počítač.” Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby pre potreby...
...čítať viac
V personálnom výbere sa oddávna používali metódy hodnotenia a poznávania ľudí za účelom predpovedania ich budúceho pracovného správania, aby sa na konkrétne miesta dostali schopní ľudia. Prvá zmienka o takomto postupe je už v Biblii – popisuje, ako Gideon vyberal budúcich vojakov. Označenie „schopní ľudia” znamenalo, že majú požadované vlastnosti a schopnosti pre vykonávanie určitej...
...čítať viac