Mesiac

júl 2015
Jedno z najväčších rizík v podnikaní je riziko plynúce z personálnych zdrojov. Ak nie je v podniku ochota a chuť zamestnancov pracovať, potom sú všetky ostatné riziká bezpredmetné. O tom, že aj obyčajné pochvalné slovo od nadriadeného vie zvrátiť tento stav sme sa rozprávali s riaditeľom oddelenia ľudských zdrojov, Ing. Romanom Kollárom, CSc.,  v spoločnosti, niekoľkonásobne odmeňovanej v oblasti HR, spoločnosti Heineken....
...čítať viac
Ide o mýtus „na druhú“, pretože sa týka oboch strán trhu práce: Tento mýtus je o presvedčení „kvalitných pracantov“, že si v prípade potreby, ak sa stanú nezamestnaní, nájdu ľahko prácu.  Ale je to aj o presvedčení manažérov, že majú samých kvalitných ľudí, pretože na trhu je dosť voľnej pracovnej sily.  Kvalitný človek z hľadiska...
...čítať viac
Kedysi bolo dobrým zvykom, že každá – aspoň slušne sa tváriaca firma – mala spracovanú personálnu stratégiu, ktorá bola funkčná v dobách stabilných i v dobách  dynamických zmien. Vychádzala z vízie a stratégie celej firmy a zohľadňovala aspekty technické, ekonomické, marketingové. Orientovala sa však najmä na oblasť ľudských zdrojov. Z nej boli odvodené interné predpisy...
...čítať viac
Spokojný zamestnanec rovná sa  spokojný zákazník! Takéto slogany zapĺňajú nielen firemné príručky, ale aj mnohé učebnice manažmentu. Tento slogan vyjadruje rozšírené presvedčenie, že spokojnosť s prácou, ktorú človek vykonáva, vedie k výkonu, ktorý je lepší, kvalitnejší a tvorivejší. A teda, že spokojnosť zamestnancov vedie k vyššej ziskovosti spoločnosti. Preto je dôležité poznať, udržiavať a zvyšovať...
...čítať viac