Mesiac

apríl 2009
Seriál Marketing krajiny III. Značka krajiny, teda to, ako je krajina vnímaná a videná ostatnými, je dôležitým konceptom v súčasnom svete. Globalizácia o.i. znamená, že krajiny súperia navzájom o získanie pozornosti, rešpektu a dôvery potenciálnych spotrebiteľov, investorov, turistov, imigrantov, médií a vlád iných krajín. Pozitívna a silná značka krajiny vytvára veľmi dôležitú konkurenčnú výhodu. Je...
...čítať viac
Seriál Marketing krajiny II. Imidž krajín a území sa v ľuďoch formuje od útleho detstva prostredníctvom vzdelávania, médií, cestovania, nákupov produktov, ale vo veľkej miere ho tvoria aj stereotypy a klišé, ktoré sa väčšinou nepodriaďujú súčasnej realite krajiny. Klišé v sebe vždy zvyknú nosiť určité zrnká pravdy a pretože sú také známe, sú pohodlné a...
...čítať viac
Seriál Marketing krajiny I. Otec pojmu Nation Branding, Simon Anholt, ho definoval ako strategickú sebaprezentáciu krajiny s cieľom vytvoriť reputačný kapitál prostredníctvom ekonomickej, politickej a sociálnej propagácie záujmov doma a v zahraničí. Ďalší zo známych autorov v tejto oblasti Wally Olins je presvedčený, že krajiny si odjakživa budovali a riadili svoju značku, to čo je...
...čítať viac