Kategória

Vzdelávanie
Teach for Slovakia je iniciatíva zameriavajúca sa na zlepšenie vzdelávania detí. Bratislava 3. mája (TASR) – Tréningy komunikácie či manažérskych zručností, skúsenosť v podobe dvojročnej platenej práce učiteľa a možnosť pomôcť zlepšiť šance na lepšiu budúcnosť pre deti zo znevýhodnených prostredí. Takýto štart životnej kariéry ponúka slovenským absolventom vysokých škôl medzinárodná organizácia Teach for Slovakia. Do...
...čítať viac
Konferencia pod názvom Rozvoj ľudských zdrojov poskytla kľúčové informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov. Hlavný organizátor podujatia Ecopress, a.s. zabezpečil účasť erudovaných odborníkov s bohatými vedomosťami a skúsenosťami z práce s ľuďmi. Vo svojich vystúpeniach i v následných odpovediach na otázky účastníkov konferencie predstavili nové trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie ľudských zdrojov. Súčasne...
...čítať viac