Kategória

E-mail marketing
Ing. Katarína Molnárová, generálna riaditeľka on-line marketingovej agentúry RUonline s.r.o., vyštudovala Financie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Život však zasvätila podnikaniu vo svojej agentúre a vzdelávacím aktivitám v rámci on-line marketingu. V rozhovore nám priblížila svoje poznatky o tom, ako efektívne financovať marketingové aktivity, vrátane minimalizovania rizika z neúspešnej kampane. Odporučí, do ktorých on-line aktivít je najlepšie investovať...
...čítať viac
Direct marketing s najvyššou návratnosťou investície je práve e-mail E-mail marketing je veľmi účinným, na našom trhu však často podceňovaným, nesprávne uchopeným či nepochopeným nástrojom komunikácie. Keď sa povie e-mail v súvislosti s reklamou, mnoho ľudí si pod týmto pojmom predstaví SPAM.  Každý marketér však vie, že je zásadný rozdiel medzi bezhlavým, necieleným a nevyžiadaným rozposielaním hromadných e-mailov –...
...čítať viac