SYNERGIA MYŠLIENOK

Vitajte na stránke vydavateľstva VELDAN.

Stránka je momentálne vo výstavbe. 

Predvolený text nadpisu

PUBLIKÁCIE

Spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. sa zaoberá vydavateľskou činnosťou od roku 2003. Za účelom zlepšenia informačného prostredia pre podnikateľov, ale aj odborníkov, či záujemcov z rôznych odvetví prinášame na periodickom aj neperiodickom základe informácie na rozvoj odborných i populárnych vedomostí. Veľký dôraz kladieme na publikovanie informácií o trendoch v odvetviach i samotnom podnikaní, marketingu, kreativite, resp. spektra užitočných informácií zameraných na podporu podnikania a riadenia. Sme dôveryhodným zdrojom informácií pre čitateľov a našu publikačnú činnosť prepájame s informáciami od manažérskych osobností, z vlastných výskumov, resp. z odborných príspevkov a materiálov zverejnených na našich aj iných odborných podujatich a fórach.

Aktuálne vydávame periodický dvojmesačník PrintProgress o printe a súvisiacich odvetviach, tematicky zameraný konferenčný titul ProgressLetter. Stáli sme pri zrode a informačne aj tvorivo sme podporili vznik niekoľkých periodických i neperiodických odvetvových i firemných médií či časopisov Prešporský podnikateľ, Softip News, SynInfo, OMC Magazín, Summit Motors Bratislava, … Vydali sme vlastné odborné publikácie s obsahom výsledkov odvetvových výskumov – Trh s pesticídmi na Slovensku 2009 a  10 trendov pre biznis v ochrane rastlín 2013. V roku 2016 sme vydali exkluzívnu publikáciu ocenenú v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska a nominovanú na Cenu Tatrabanky Typo:Grafik:Um o vizuálnej komunikácii a kultúre.

 • PrintProgress

  Časopis PrintProgress obsiahlejším a kvalitnejším nástupcom kedysi vydávaného časopisu Papier a Polygrafia. Ten vychádzal na Slovensku ako dvojmesačník, ktorému na prelome rokov 2009 – 2010...
  ...čítať viac
 • Progressletter

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • Typo:Grafik:Um

  Prvý, knižný vydavateľský počin nášho vydavateľstva. Unikát v oblasti grafického dizajnu mapuje profily 26 výnimočných slovenských, českých a svetových majstrov grafického dizajnu. Pozoruhodná a reprezentatívna...
  ...čítať viac
 • Odvetvové a firemné časopisy

  OMC Magazín Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim...
  ...čítať viac
 • Odborné publikácie

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi...
  ...čítať viac
Predvolený text nadpisu

KONFERENCIE

Spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. od roku 2010 organizuje na podporu podnikania a v záujme  zlepšovania informačného prostredia  pre podnikateľov, ich vzdelávania a prílevu aktuálnych manažérskych informácií zameraných na trendy vývoja v odvetviach vlastné odborné podujatia. Na konferenciách a workshopoch pravidelne vystupujú manažérske osobnosti zastupujúce významné domáce aj zahraničné podnikateľské subjekty a inštitúcie formujúce hospodársky, ekonomický, spoločenský vývoj odvetví, či trendy v nich.

Organizujeme vlastné odborné podujatia, hlavne konferencie pre agropotravinársky sektor (Agroprogress, Agrofórum), polygrafiu a print (PrintProgress, Polygrafikum, 3D PrintFórum),  ale aj odborné podujatia na mieru pre zákazníkov a partnerov.                

 • Agroprogress konferencie

  Konferencie pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis...
  ...čítať viac
 • PrintProgress konferencie

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • Poly:Grafik:Um

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • 3D Printfórum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • Agrofórum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
Predvolený text nadpisu

VÝSKUMY

V spolupráci s partnermi IMH spol. s r. o. a Engage Hill spol. s r. o. realizujeme vlastné výskumy a prieskumy trhu, na ktoré využívame štandardné aj inovatívne metódy. Na zber relevantných dát využívame odborné podujatia, ktoré organizujeme vo vlastnej réžií, pre našich klientov alebo aj  odborné podujatia organizované inými subjektmi. Na zber informácií o názoroch, postojoch, výkonnosti subjektov trhu, či očakávaných trendoch v odvetviach využívame  prítomnosť najdôležitejších manažérskych osobností na podujatiach, alebo cielene oslovujeme vybrané segmenty respondentov.

Vlastné výskumy realizujeme hlavne pre odvetvia, v ktorých realizujeme publikačnú činnosť a organizujeme vlastné odborné podujatia.

AGROPOTRAVINÁRSKY SEKTOR

POLYGRAFIA A PRINT

Pre publikačnú činnosť a prezentáciu na konferenciách využívame aj výstupy z výskumov realizovaných partnerskou konzultačnou a vzdelávacou spoločnosťou IMH spol. s r. o.

    

 • Agroprogress konferencie

  Konferencie pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis...
  ...čítať viac
 • PrintProgress konferencie

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • Poly:Grafik:Um

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • 3D Printfórum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac
 • Agrofórum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
  ...čítať viac

Položka textového boxu vzorový obsah

Konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

Kontaktujte nás  VELDAN spol. s.r.o.
  Leoša Janáčka 38, 917 01 Trnava
  IČO: 36251054
  IČ DPH: SK 2020167611

  veldan@veldan.sk