Kategória

Public Relations
Maratón menom PR – 5. časť Ak hovoríme o hodnotách, ktoré sú pre firmu typické, zdieľané väčšinou zamestnancov, teda o tom, čo sa vo firme akceptuje a je považované za žiaduce, hovoríme o firemnej kultúre. Ide najmä o štýl riadenia a spôsob komunikácie, pracovné i mimopracovné správanie, podávaný výkon a vzťah zamestnancov k vedeniu. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 4. časť Public relations sú jedinečné tým, že umožňujú zdieľanie myšlienok zo všetkých smerov. Kým sa marketing sústreďuje na zákazníkov, PR komunikujú s najrôznejšími skupinami verejnosti. Informujú, nadväzujú a udržiavajú vzťahy, sledujú, vyhodnocujú a usmerňujú informácie, ktoré s firmou súvisia, príp. sa snažia o zmenu postojov verejnosti k firme. Zlaďujú vnútrofiremné...
...čítať viac
Maratón menom PR – 3. časť Pravdepodobne budete súhlasiť s tvrdením, že pre prosperitu vašej firmy sú najdôležitejší jej zákazníci. Sú to subjekty, ktoré chcú s vami nadviazať vzájomne výhodný obchodný vzťah alebo tak už urobili. Zákazníkom môže byť konečný spotrebiteľ produktu, klient neziskovej alebo verejnoprospešnej organizácie, volič politickej strany, obchodný partner, proste ktokoľvek, od...
...čítať viac
Maratón menom PR – 2. časť Pod pojmom PR si mnohí predstavia najmä Media Relations, teda vzťahy s médiami, aj keď tie sú len jednou časťou tejto komplexnej skladačky. Dôvodom, prečo to tak je, je skutočnosť, že PR sú vedou, ako vytvárať a formovať verejnú mienku a médiá sú najvhodnejším prostriedkom, ako to dosiahnuť. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 1. časť Búrlivý rozvoj komunikačných a informačných technológií okrem iného spôsobuje, že firmy dnes musia presadzovať svoje záujmy čoraz intenzívnejšie. Hýbať verejnou mienkou je stále zložitejšie a nákladnejšie. A budovanie globálnych vzťahov tento jav ešte viac prehlbuje. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako možno i v týchto náročných podmienkach,...
...čítať viac
Seriál Marketing krajiny III. Značka krajiny, teda to, ako je krajina vnímaná a videná ostatnými, je dôležitým konceptom v súčasnom svete. Globalizácia o.i. znamená, že krajiny súperia navzájom o získanie pozornosti, rešpektu a dôvery potenciálnych spotrebiteľov, investorov, turistov, imigrantov, médií a vlád iných krajín. Pozitívna a silná značka krajiny vytvára veľmi dôležitú konkurenčnú výhodu. Je...
...čítať viac