Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Marcom krok po kroku – 7. časť

Všetka doterajšia práca Marcom manažéra v stanovovaní cieľov, hľadaní techník a médií komunikácie a nastavovaní celého programu či stratégie marketingovej komunikácie sa blíži k schváleniu. Najčastejší problém je, že síce vedenie spoločnosti sa nechce zúčastniť nijakého sedenia k tejto téme, ale chce mať na konci plnú moc schváliť alebo zamietnuť návrhy.

Bohužiaľ väčšinou to končí krikom a poklepkávaním po hlave, najmä čo sa rozpočtovej časti týka. Preto je dôležité zubami-nechtami priviesť manažment spoločnosti na stretnutie, kde sa budú definitívne uzatvárať veci týkajúce sa Marcom pre budúci rok.

Marcom zákon č. 7: Marcom summit – hľadanie konsenzu.

Marcom summit – alebo stretnutie k finalizácii cieľov Marcom – je pracovná porada niekoľkých kľúčových osôb firmy, na základe ktorých sa jednoznačne stanovia budúce stratégie a taktiky marketingovej komunikácie. Návrhy sú výsledkom predchádzajúceho komunikačného auditu. Počas prípravy podkladov pre summit taktiež preskúmajte platnosť misie firmy, unikátnu pridanú hodnotu pre trh, produktové riziká a pripravenosť na ne, a čo firma v skutočnosti predáva.
Tento summit nesmie byť plánovaný počas bežných pracovných hodín – inak sa nedopracujete k výsledku. Dobrým nápadom je stretnutie počas víkendu v nejakom hoteli s rokovacími sálami, prípadne v spojení s wellness aktivitami po skončení.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

V seriáli venovanom Marcom sa nebudeme nudiť traktátmi z prednášok o komunikácii, ale skočíme – in medias res – rovno do problematiky denného chlebíku Marcom manažéra.

[/quote]

Aby ste sa vyhli reakcii CEO: „Ako ste k tomu prišli?!“, je dobré ho všemožne presvedčovať, aby sa zapojil aspoň na hodinu-dve do procesu tvorby Marcom plánu. Táto osoba, ktorá často býva zároveň aj vlastníkom spoločnosti, ocení systémový prístup pri tvorbe plánu. Okrem šéfa marketingu, finančného riaditeľa a CEO tam má svoje miesto šéf predaja a prevádzkový riaditeľ. Všetci prispejú svojimi vedomosťami o trhu, o zákazníkoch, ich vyjadreniach o nás, a vy im ukážete, že Marcom je vec logická a na základe zistených faktov – prieskumov.
Základné otázky, na ktoré by sme mali vedieť odpovedať po summite, sú:

  • Kde v súčasnosti sme – z pohľadu marketingu? (súčasná pozícia)
  • Kde chceme byť? (teda stanovenie cieľov)
  • Ako sa tam dostaneme? (stanovenie techník, taktík a stratégie)
  • Ako sa dozvieme, že sme sa tam dostali? (meranie)

Nech nie je prekvapivé, že sú tieto oblasti vyjadrené tak všeobecne – každý podnik je tak odlišný, že neexistuje možnosť presnejšej unifikácie otázok.
Počas summitu sa môžete dostať do veľmi zaujímavej situácie – riaditelia sa vo vami riadenom vzájomnom rozhovore a v odpovediach na vaše otázky môžu dozvedieť, že doteraz pracovali s odlišným vnímaním tej istej veci, čo mohlo spôsobovať problémy.

Záver

Poznatky získané či potvrdené na Marcom summite by mali ovplyvniť finálny dokument – Marcom plán pre konkrétny rok, prípadne ho doplniť. Dobrou pridanou hodnotou je, že top manažmentu už nemôže povedať „my sme to nevedeli“, pretože sa sami stretnutia zúčastnili.

Nabudúce: Marcom zákon č. 8: Firemná identita a značky sa nemusia páčiť. Musia ale fungovať!

Tomáš Jaroš
zástupca šéfredaktora
jaros@veldan.sk

Komentovať