Mesiac

jún 2015
Nie každý si môže v súčasnosti povedať – som šťastný a mám dosť peňazí. V dobe prílevu negatívnych informácií, vysokej miery nezamestnanosti  a materializmu sa ľudia delia na tri základné skupiny ovplyvnené dvoma atribútmi spomenutými v nadpise. Šťastím a peniazmi. Je málo Slovákov, ktorí majú aj šťastie aj peniaze. Tým všetci závidia. Sú aj takí, ktorí sú bohatí, no nedokážu...
...čítať viac
V tomto rozpornom duchu si mohli návštevníci 23. ročníka udeľovania cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2014 zapolemizovať , či je na knihe dôležitejší jej obal, a prvotný dojem alebo obsah, ktorý je odkrytý až po jej dôkladnom prečítaní. I keď v súťaži ide najmä o vizuálne prevedenie prihlásených publikácií, odborná porota svoje hodnotenie realizovala komplexnejšie. Výtvarné a technické kritériá, grafická i polygrafická...
...čítať viac
V súčasnom marketingovom ponímaní už dávno neplatí čarovná formulka, že internetový marketing patrí medzi nové, inovatívne druhy marketingu. I keď mnoho publikácií ešte stále poskytuje naň tento zaužívaný pohľad, už od deväťdesiatych rokov máme vďaka World Wide Web-u možnosť takmer neobmedzeného prístupu k informáciám, pričom prostredie v ktorom na internete fungujeme sa stáva čoraz otvorenejším a prístupnejším i v oblasti marketingu. Táto...
...čítať viac