Mesiac

január 2010
Kríza sa stala za ostatné obdobie jedným z najskloňovanejších slov nielen na Slovensku, ale aj globálne. Kríza má viacero prívlastkov, z ktorých má každý svoje opodstatnenie – je to kríza dôvery, hodnotová, finančná, ale aj kríza z nadvýroby a pod. Otázka, ktorá sa nastoľuje je, či pod krízou dnes neskrývame aj iné zlyhania v oblasti...
...čítať viac
Čo nám dal a čo zobral rok 2009? Aké sú vaše očakávania spojené s rokom 2010? Spýtali sme sa slovenských manažérov, aký je ich názor na minulý rok, a čo očakávajú od toho budúceho. S týmito otázkami sme sa v závere roka obrátili na manažérov – čitateľov a spolupracovníkov časopisu ProgressLetter. Vybrali sme niekoľko z...
...čítať viac