Mesiac

september 2015
Keď sa povie Rúbaň, mnohým ľuďom, ktorí túto obec poznajú sa v mysli ihneď zjaví dedinka na južnom Slovensku, pohľad na vinohrady a bobule čerstvého hrozna. Vinárstvo, nesúce príznačný názov obce v ktorej sa nachádza je síce ešte len nováčikom, avšak región, v ktorom sa nachádza už predznamenáva kvalitu a tradíciu pestovania viniča. Ako jedno z...
...čítať viac
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor uvedie do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Vízia Steva Jobsa, zakladateľa Applu: „Jeden človek, jeden počítač,“ sa stala všeobecne známou. Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby...
...čítať viac
O konfliktoch existuje množstvo mýtov – týkajú sa riešenia konfliktov, prejavov konfliktov, ich výskytu. Osobitnú kapitolu mýtov tvorí mýtus o „všeobecnej užitočnosti konfliktov v manažmente“. Manažérski experti unisono tvrdia, že konflikt v práci je užitočný, pretože „posúva veci dopredu“ a situácia sa vyriešením konfliktu zlepší. Manažérski praktici sa tvária rezervovane, pozerajúc na  takéto tvrdenia s...
...čítať viac
Základy marketingu sú stále rovnaké  – vyrobiť a dodať to, čo zákazník chce,  za cenu, ktorú ešte bude ochotný zaplatiť a dať mu vedieť, že daný produkt či služba sú na trhu. Zásadné zmeny a trendy sa mu však nevyhýbajú, aj keď k nám prichádzajú vždy s oneskorením.  Individuálnosť ponuky Zabudnime na jednu univerzálnu ponuku,...
...čítať viac
Predstavujeme si, že zákazník v obchode robí rozhodnutia založené na faktoch a zvážení výhod produktu. Táto predstava je však vzdialená realite. Aj veľmi racionálni ľudia nakupujú podľa emócií. Fakticky väčšinu bežných produktov nakupujeme inštinktívne a reaktívne. Pravda však nie je ani čierna, ani biela. Tak predáva obal, či nie? Keď sa zamyslíme, určite nájdeme moment,...
...čítať viac
Aj keď sa to zdá neuveriteľné, aj v súčasnosti sa stretávame s manažérmi na rôznych postoch, ktorí vyznávajú metódu „cukor a bič“ ako základnú metódu riadenia ľudí v organizáciách. Presviedčajú svoje okolie, že iba tak sa podarí „dostať  z ľudí“  kvalitnú prácu. Toto presvedčenie stojí na predstave, že iba tvrdí a nekompromisní manažéri dosiahnu úspech....
...čítať viac