Mesiac

december 2013
VPLYVY SPOLOČNEJ POLITIKY EÚ Spoločná poľnohospodárska politika bude predovšetkým eliminovať iba handicap absolútnej konkurencie pri tvorbe pridanej hodnoty. Priame platby budú postačovať k úhrade zápornej EBITDY (EBITDA – zisk pred úrokmi, zdanením, a odpismi) a iba čiastočne vyrovnávaniu ekonomických a finančných turbulencií. Zdroje z Pogramu rozvoja vidieka budú diskontované presunom do I. piliera. Nebudú sa...
...čítať viac
Významné úspechy spoločnosti AGROFERT Holding Praha, mal na konferencii Agroprogress 2013 prezentovať jej zakladateľ a majiteľ Andrej Babiš. Úspešný český podnikateľ slovenského pôvodu, ale dosiahol výrazný úspech v tohtoročných parlamentných voľbách, a vzhľadom na nové povinnosti pri zostavovaní vlády Českej republiky sa nemohol dostaviť. O zrode spoločnosti AGROFERT, jej podnikateľských začiatkoch, ako aj úspechoch informoval...
...čítať viac
Využije Slovensko novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ pre rozvoj výroby kvalitných domácich potravín? Odpoveď na túto dôležitú otázku spoločne hľadali účastníci už 4. ročníka konferencie Agroprogress 2013, ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2013 v trnavskom hoteli Holiday Inn. Pôdohospodári, potravinári a manažéri podnikajúci v poľnohospodárstve a v príbuzných odvetviach, tentoraz zaplnili konferenčnú sálu do posledného...
...čítať viac
Často narazíme na drobné klamstvá, ktoré nás či našich spolupracovníkov stoja čas, a ktorým je dobré sa vyhýbať, aby sme šetrili čas svoj aj iných. Uvádzame tie najčastejšie. Bude to iba minúta – najhoršie klamstvo zo všetkých. Nikomu ho nehovorte, ani ho nikdy neprijímajte, pretože minúta je väčšinou desať minút. Potrebujem to okamžite – tiež...
...čítať viac
V období po novembri 1989 takmer všetci naši občania, pokiaľ mali možnosť si vybrať medzi domácim a zahraničným produktom, uprednostnili ten z cudziny. Situácia sa za posledné roky akosi zmenila. Popri kvalitnom tovare zo zahraničia sa čoraz častejšie dováža i nekvalitný. Žiaľ, aj taký, ktorý nevyhovuje nielen slovenským normám, ale i európskym. Vzhľadom na rastúce...
...čítať viac