Kategória

Sociológia
Šťastie obyvateľov nezávisí od bohatstva krajiny V súčasnosti asi najlepšie vystihuje náš spôsob života pojem dynamika. Neustále zmeny od nás vyžadujú rýchlosť, promptnosť, aktuálnosť a zároveň aj neomylnosť, presnosť a stabilitu. Nároky na nás sú kladené v čoraz väčšej miere a z čoraz viacerých strán. Politická klíma, pracovný trh, rozvoj vedy a techniky, globalizácia, premenlivosť...
...čítať viac
Sociálna trieda diktuje, ako dlho žijeme. Aspoň v UK. Anglický výskum na 1552 ženách vo veku 18 až 75 rokov ukázal, že stres a trápenie sa môže mať na život výraznejší dopad, ako pravidelné cvičenie alebo zdravé jedlo, ktoré je v súčasnosti vďaka osvete dostupné každému. Od nepamäti sa hovorí, že chudobnejší žijú kratšie, avšak...
...čítať viac