Kategória

Finančný manažment
Viac ako polovica finančných riaditeľov v SR očakáva, že slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie najviac o 1,5 %. Viac optimizmu vyjadrili pri očakávaniach týkajúcich sa ich spoločností. Väčšina z nich však stále tvrdí, že nie je správny čas vystaviť súvahu ich spoločnosti väčším rizikám. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte medzi finančnými riaditeľmi z...
...čítať viac
Prenajímatelia nehnuteľností si môžu z celkových minuloročných príjmov z ich prenájmu odpočítať 500 eur. Táto suma je teda pri prenájme oslobodená od dane. Pri týchto príjmoch si môžu uplatniť aj tzv. preukázateľné výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Podmienkami sú vedenie účtovníctva alebo evidencia príjmov a výdavkov. „Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť...
...čítať viac
Aj Vy patríte medzi tých, ktorí musia do 31. 1. 2014 podať daňové priznanie k motorovým vozidlám či daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2013? Už nemusíte hľadať a ručne vypisovať tlačivá daňových priznaní. Je tu spôsob ako ich vyplniť rýchlo, ľahko a elektronicky – v programe Daňové priznania. Prečo zháňať tlačivá daňových priznaní, keď ich...
...čítať viac
Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur, vznikla od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku preddavku na poistné do Sociálnej poisťovne (SP). Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zásadne zmenila spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa preddavky na poistné počítajú. Preddavok na poistné sa...
...čítať viac
Riaditeľ odboru Korporátna a Marketingová komunikácia Všeobecná úverová banka a.s. V dnešnej dobe vysokej civilizácie by sme len veľmi ťažko hľadali človeka, ktorý neprišiel do kontaktu s bankou a nevyužíva žiadny z jeho produktov. Sprievodným javom rozvoja bankového sektora aj na Slovensku, je záujem bánk mať čo najväčší finančný kapitál. Ten je veľmi dôležitým prostriedkom poskytovania kvalitných finančných produktov a služieb,...
...čítať viac
Finančný manažment je aj pre malých podnikateľov V posledných rokoch na každom pracovnom stretnutí môžeme počuť jedno čarovné slovíčko. Je to slovo „kríza“. Všetci účastníci rokovania ho aspoň raz za hodinu spomenú a ak ho aj priamo neskloňujú, tak zaznie niektoré z jeho synoným. Obchodníci hovoria o kríze v súvislosti s klesajúcimi obratmi spoločností, so zníženou kúpnou silou obyvateľstva, finanční riaditelia...
...čítať viac
Z času na čas mnohí z nás stoja pred problémom získania úveru pre seba, či pre svoju firmu. Tí čo veria len sebe a potenciálneho finančného poradcu vopred považujú za človeka, ktorý z nich len zbytočne vyžmýka peniaze, navštívia niekoľko bankových inštitúcií a osobne si vyberajú z ponúkaných finančných produktov. Spravovať svoje financie a dosahovať...
...čítať viac
Manažéri predaja, resp. prvého kontaktu so zákazníkmi pri predaji nenávidia reporting o svojich aktivitách. Ale ako inak môžu riaditelia vyhodnotiť ich úspešnosť, resp. efektívnosť? Ako inak je možné riadiť obchodníkov a predajné aktivity jednotlivcov, alebo celého predajného tímu? Ako inak môžu riaditelia vyhodnotiť či predaj spoločnosti je úspešný a efektívny, resp. či je v súlade...
...čítať viac
Situáciu dnešných dní v mnohých malých a stredných firmách si dokážem predstaviť. Len čo zvládli prechod na euro, čaká ich úloha účtovej uzávierky roka a prípravy podania daňového priznania (tento rok ešte o trošku sťažené z dôvodu uzávierky v Slovenských korunách, ale platby dane už v euro). Veľmi často sa stretávam s názorom podnikateľov, že oni...
...čítať viac