Deň

marec 23, 2012
Maratón menom PR – 4. časť Public relations sú jedinečné tým, že umožňujú zdieľanie myšlienok zo všetkých smerov. Kým sa marketing sústreďuje na zákazníkov, PR komunikujú s najrôznejšími skupinami verejnosti. Informujú, nadväzujú a udržiavajú vzťahy, sledujú, vyhodnocujú a usmerňujú informácie, ktoré s firmou súvisia, príp. sa snažia o zmenu postojov verejnosti k firme. Zlaďujú vnútrofiremné...
...čítať viac
Maratón menom PR – 3. časť Pravdepodobne budete súhlasiť s tvrdením, že pre prosperitu vašej firmy sú najdôležitejší jej zákazníci. Sú to subjekty, ktoré chcú s vami nadviazať vzájomne výhodný obchodný vzťah alebo tak už urobili. Zákazníkom môže byť konečný spotrebiteľ produktu, klient neziskovej alebo verejnoprospešnej organizácie, volič politickej strany, obchodný partner, proste ktokoľvek, od...
...čítať viac
Maratón menom PR – 2. časť Pod pojmom PR si mnohí predstavia najmä Media Relations, teda vzťahy s médiami, aj keď tie sú len jednou časťou tejto komplexnej skladačky. Dôvodom, prečo to tak je, je skutočnosť, že PR sú vedou, ako vytvárať a formovať verejnú mienku a médiá sú najvhodnejším prostriedkom, ako to dosiahnuť. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 1. časť Búrlivý rozvoj komunikačných a informačných technológií okrem iného spôsobuje, že firmy dnes musia presadzovať svoje záujmy čoraz intenzívnejšie. Hýbať verejnou mienkou je stále zložitejšie a nákladnejšie. A budovanie globálnych vzťahov tento jav ešte viac prehlbuje. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako možno i v týchto náročných podmienkach,...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 17. časť (záver) V posledných rokoch je až módou oháňať sa skratkou MIS – marketingový informačný systém – a tým, ako v jednotlivých firmách funguje. Ľudia do firiem prichádzajú a odchádzajú, ale skutočne dobre nastavený MIS by im nemal dovoliť zobrať si tieto informácie so sebou bez toho, aby nezostali...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 16. časť Krízová komunikácia je primárne reaktívna záležitosť, ktorá reaguje na aktuálne podnety, ktoré by mohli ohroziť podnik a jeho povesť. No príprava na takýto problém je proaktívnou a u väčších či známejších firiem nevyhnutnou záležitosťou. Príprava, príprava, príprava. Tak by mohla znieť Leninova parafráza, ktorá zachraňuje reputáciu v najmenej...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 15. časť Ako sa hovorí, najlepšia obrana je útok. A to je práve to, čo je úlohou PR: pribežne vytvárať pozitívne povedomie o spoločnosti. Často sa firma začne venovať vzťahom s médiami a verejnosťou až keď sa vyskytne problém, kedy už nie je čas na zostavenie stratégie a prípravu. Existuje...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 14. časť Od 90. rokov sa u nás diali veci dovtedy nevídané – kapitalistické značky pripravovali akcie, na ktoré – väčšinou bezplatne – pozývali široké masy, kde vystupovali vtedajšie pophviezdy a na ktorých sa často rôzne výrobky aj bezplatne rozdávali. Doteraz sa slovenčine nepodarilo nájsť vhodný ekvivalent k anglickému slovu...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 13. časť Telemarketing je v mnohých organizáciách považovaný za podradný nástroj, ktorým akurát vystrašíte zákazníkov a vaša marketingová stratégia dostane nálepku príliš násilnej. Ale aký iný nástroj – okrem on-line výskumov a formulárov – vám prinesie takú rýchlu a priamu odozvu z trhu pri celkovo malých nákladoch? Mnohí marketéri si...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 12. časť Každý marketingový pracovník, ktorý niekedy dostal za úlohu zorganizovať účasť firmy na nejakej výstave, môže potvrdiť, že taká niekoľkodňová akcie vie byť nočnou morou. To obrovské množstvo práce, ktoré je potrebné zabezpečiť, a množstvo kľúčových rozhodnutí v krátkom čase, to vie potrápiť aj skúsených žralokov marketingového mora. Problémov,...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 11. časť Dvadsiate prvé storočie dalo zbohom masovému marketingu, ktorý najmä v povojnových rokoch veľmi úspešne predával čokoľvek sa vyrobilo. Výborne fungoval aj u nás, v Strednej Európe v 90. rokoch, a aj keď jeho sláva v súčasnosti pokrivkáva na úkor priamejších foriem, výrobcovia rýchloobrátkového tovaru si bez neho nechcú...
...čítať viac
Marcom krok po kroku – 10. časť Čím sa trhy a zákazníci stávajú náročnejšími, marketing sa stáva sofistikovanejším. Jedným z nevyhnutných nástrojov udržania kroku s progresívnou dobou je kvalitná informácia – veď nie nadarmo sa naša doba nazýva informačnou. Databázový marketing si vyžaduje svoj informačný zdroj. Doteraz používajú niektoré firmy tabuľky programu MS Excel na...
...čítať viac
1 2