Tag

budovanie nástupníctva
Možno ste si prečítali môj príspevok, v ProgressLetter 4/2012, venovaný generácii „Y“ a generačným špecifikám vo všeobecnosti. Budovanie nástupníctva ako také s touto témou veľmi úzko súvisí. Veď o čo iné ide pri nástupníctve ako o odovzdávanie žezla ďalšej generácii nastupujúcej na trón manažmentu. Na prvý pohľad skutočne nejde o nič nové pod slnkom, tak ako v psychológii od čias Freuda ani...
...čítať viac