VÔŇA KNÍH Z BANSKEJ BYSTRICE DO CELEJ EURÓPY

Pred piatimi rokmi sme navštívili spoločnosť TBB ešte ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Dnes je to akciová spoločnosť, ktorá za ostatné roky prešla mnohými, nielen štrukturálnymi zmenami. O týchto zmenách, ale aj o vysokej potrebe ekologizácie a investícií do výroby sme sa rozprávali s Ing. Dušanom Zelinkom, generálnym riaditeľom a Ing. Mirkom Brezňanom, MBA, výrobno-obchodným riaditeľom spoločnosti TBB, a.s.

VAŠU SPOLOČNOSŤ SME NAVŠTÍVILI PRED VYŠE 5 ROKMI. VIETE NÁM POVEDAŤ, ČO VÝZNAMNÉ SA ZA TEN ČAS VO VAŠEJ FIRME ZMENILO?

D.Z.: Postupná transformácia spoločnosti TBB na jej súčasnú podobu sa začala v roku 2012 prechodom z právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Situácia spôsobená generačnou výmenou si vyžiadala odchod manažérov a majiteľov, čím došlo k výraznej zmene v majetkovej a riadiacej štruktúre. Preklopili sme sa do nového storočia tak v riadení firmy, ako aj v prispôsobení sa zmenám na trhu. Je tu aj druhá zásadná vec, ktorá sa u nás za posledných pár rokov udiala – zmenil sa trh a my sme boli nútení sa prispôsobiť. Požiadavka trhu na tenké väzby kníh rástla, čo je vidieť i na objeme vyrobených väzieb. Keď to premietneme do čísel, v roku 2015 sme vyrobili 20,3 mil. tvrdých väzieb, pričom minulý rok to bolo až 25,6 mil., a to všetko pri nezmenenom počte zamestnancov. Celý tento nárast bol vyslovene o produktivite, pretože produktivita je pri rôznych formátoch a rozsahoch iná.

M.B.: Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispieva k permanentnému zvyšovaniu produktivity sú pravidelné investície spoločnosti (od roku 2008 v priemere 1,5 mil. ročne) a to nielen do samotnej obnovy strojového parku, ale tiež do množstva „drobných“ smart riešení integrovaných do výrobných procesov, ktoré vo svojej sumácii prinášajú nielen nezanedbateľné zvýšenie efektivity, ale tiež významné materiálové, časové alebo personálne úspory. Zameriavame sa pritom predovšetkým na skracovanie časov potrebných na pretypovanie strojov, keďže tak, ako aj ostatné polygrafické firmy, sa musíme vysporadúvať s dlhoročným trendom poklesu vyrábaných nákladov jednotlivých zákaziek. Snažíme sa o to, aby každá investícia so sebou prinášala nielen jednodušenie a zrýchlenie obsluhy dostupnou automatizáciou, ale pokiaľ je to možné, aj stále nové opčné možnosti pre našich zákazníkov, ktoré im umožňujú ich produkty neustále inovovať a zatraktívňovať. Možno povedať, že aj keď životnosť zariadení používaných v polygrafii je v súčasnosti dostatočne dlhá, ich rýchle morálne zastarávanie determinované rýchlym vývojom diktuje potrebu neustáleho mapovania potrieb trhu ako aj dostupných technologických riešení a obmieňanie a dopĺňanie technológie v správnom čase. Jedine tak je možné obstáť v prostredí neustále silnejúceho konkurenčného tlaku v našom biznise.

UŽ PRED PÁR ROKMI SA VAŠA FIRMA ROZHODLA UPREDNOSTNIŤ KNIŽNÚ TVORBU PRED ČASOPISECKOU A V SÚČASNOSTI STE JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH SLOVENSKÝCH PRODUCENTOV KNÍH. POVAŽUJETE TOTO ROZHODNUTIE I TERAZ, PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH ZA SPRÁVNY KROK? VIDÍTE V PRODUKCII KNÍH EŠTE STÁLE DOSTATOČNÝ POTENCIÁL? AKÉ TRENDY SLEDUJETE V TEJTO OBLASTI?

D.Z.: Výroba kníh v Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu. Do roku 1989 boli síce naším hlavným výrobným artiklom noviny, no tie išli po revolúcii takmer do nulových čísel. Novým artiklom sa stali etikety na mokrý proces – najmä pivové etikety, súčasne s ktorými sme začali rozširovať i výrobu kníh. V súčasnosti tvorí výroba kníh u nás 93 % produkcie.

 

Čítať celý rozhovor

Komentovať