Jozef Čarada: Slovenské poľnohospodárstvo je poddimenzované


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

PD Čachtice je jeden z mála poľnohospodárskych podnikov, ktoré má veľmi širokú škálu činností.
V rastlinnej výrobe poľnej pestuje všetky plodiny, ktoré sa na Slovensku pestujú, okrem zemiakov. Vrátane osív, obilnín, strukovín a kukurice. Má aj špeciálnu rastlinnú výrobu, chmeľnice – 32 ha, vinohrady – 43 ha, sady – jablká, broskyne, hrušky, marhule – 50 ha.

Zdalo by sa, že tu musí byť pridaná hodnota. Žiaľ, na Slovensku to neplatí. Ekonomicky sa lepšie oplatí pestovať 3 plodiny, s menším počtom pracovníkov. Cítime preto potrebu znižovať portfólio činností a tým aj počet pracovníkov, zvyšuje sa pritom aj tlak na mzdy.

Sociálne cítenie nám to však nedovolí. V tomto prípade víťazí nad zdravým ekonomickým myslením.

Ekonomicky by sme boli ďalej, keby sme zrušili chov dojníc a pestovanie niektorých nezaujímavých plodín. Zaviesť automaty dojenia kráv, dať sady pod siete, vybudovať závlahy, nakúpiť novú technológiu, to sú opatrenia, ktoré by nám pomohli zlepšiť ekonomiku.

Žiaľ, slovenské poľnohospodárstvo je poddimenzované a keď prídeme na veľtrhy, vidíme, že čo všetko si nemôžeme dovoliť kúpiť. Od ministerstva by sme očakávali, aby nám vyjednalo aspoň také podmienky, ako majú okolité krajiny, napr. Poliaci.

Chceli by sme nižšiu DPH, neplatiť odvody
za sezónnych pracovníkov, u dlhodobo nepracujúcich zrušiť daň zo mzdy, zaviesť zelenú naftu a vyššiu podporu do investícií. Poliaci majú na založenie sadu 75 %-ný priestor.

Negatívne faktory a očakávania

Za negatívne faktory v poľnohospodárstve považujeme najmä: dlhé vyhodnocovanie výziev žiadostí či nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka a s tým spojenú korupciu. Očakávame viac národných financií z národného rozpočtu. Napr. v ČR majú na 1 ha 60 eur a my len 6 eur, t. j., 10-krát menej.

Zastaviť ekonomické znižovanie výsledkov nie je v moci slovenských poľnohospodárov. Dodávatelia aj odberatelia tvoria zisk, len v prvovýrobe zostáva strata. Nezmení sa to dovtedy, až keď títo zistia, že na Slovensku nebudú mať kam a komu predávať, ani od koho kupovať, ale to už bude neskoro.

Navrhujeme

Neplatiť podporu dlhodobo nezamestnaným počas sezónnych prác, aby mali motiváciu zamestnať sa /viď Rumunsko/.

Za sezónnych pracovníkov neplatiť odvody tak, ako tomu bolo v minulosti. Zrušiť daň z pôdy, zrušiť v celej Európe plošné dotácie, lebo to kriví ekonomiku a podporuje korupciu. Vrátiť sa k zápornej dani.,

Slovensko je malá krajina. Je to len jedno veľkomesto. Stačili by nám jedna veľká mliekareň, jeden cukrovar, jeden mlyn, jeden veľkosklad ovocia a zeleniny, mäsokombinát, atď. Tie by vykúpili plánovane
od slovenských poľnohospodárov za spravodlivé ceny všetku produkciu, moderným spôsobom spracovali
a ponúkli obchodným reťazcom. Až keď reťazce
od slovenských spracovateľov vykúpia maximum, potom by mohli nakupovať zo zahraničia. Ale tým sa vraciame k socializmu…

Na Slovensku neexistuje potravinová bezpečnosť,
a týmto spôsobom by sa čiastočne zvýšila sebestačnosť Slovenska. Hrozí nám likvidácia pestovania jabĺk.
V tomto roku poľskí pestovatelia jabĺk dopestovali 4,5 mil. ton kvalitných jabĺk. 800 tisíc potrebujú pre svoju potrebu na domácom trhu, 1,2 mil. ton vyvezú do iných krajín, 1 mil. ton spracujú priemyselne a so zvyškom si nevedia dať rady. Preto ich dokážu doviesť na Slovensko za dampingové ceny.

Prečo Poliaci dokážu vyrobiť tak lacné jablká? Poľský farmár má 5 % DPH, neplatí daň z pôdy, odvody
za brigádnikov, pri založení sadu má 70 % podporu. Pre nás je to zatiaľ utópia.

O 5 rokov chcú Poliaci vďaka výhodným podmienkam dopestovať 10 miliónov ton jabĺk a budú najväčším producentom. A to len vďaka správnej ekonomickej podpore zo strany štátu. A podobné prípady sú aj
v iných komoditách. Slovenské poľnohospodárstvo rokmi upadá, stáva sa menej atraktívnym pre mladých a to aj pre jednoduchých ľudí. Nakoľko v minulosti mzdy v poľnohospodárstve kopírovali priemernú slovenskú mzdu, v súčasnosti sú hlboko poddimenzované. Preto je v tomto odvetví nedostatok pracovnej sily.

Komentovať