SYNERGIA MYŠLIENOK

Vitajte na stránke vydavateľstva VELDAN.

Stránka je momentálne vo výstavbe. 

Predvolený text nadpisu

PUBLIKÁCIE

Spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. sa zaoberá vydavateľskou činnosťou od roku 2003. Za účelom zlepšenia informačného prostredia pre podnikateľov, ale aj odborníkov, či záujemcov z rôznych odvetví prinášame na periodickom aj neperiodickom základe informácie na rozvoj odborných i populárnych vedomostí. Veľký dôraz kladieme na publikovanie informácií o trendoch v odvetviach i samotnom podnikaní, marketingu, kreativite, resp. spektra užitočných informácií zameraných na podporu podnikania a riadenia. Sme dôveryhodným zdrojom informácií pre čitateľov a našu publikačnú činnosť prepájame s informáciami od manažérskych osobností, z vlastných výskumov, resp. z odborných príspevkov a materiálov zverejnených na našich aj iných odborných podujatich a fórach.

Aktuálne vydávame periodický dvojmesačník PrintProgress o printe a súvisiacich odvetviach, tematicky zameraný konferenčný titul ProgressLetter. Stáli sme pri zrode a informačne aj tvorivo sme podporili vznik niekoľkých periodických i neperiodických odvetvových i firemných médií či časopisov Prešporský podnikateľ, Softip News, SynInfo, OMC Magazín, Summit Motors Bratislava, … Vydali sme vlastné odborné publikácie s obsahom výsledkov odvetvových výskumov – Trh s pesticídmi na Slovensku 2009 a  10 trendov pre biznis v ochrane rastlín 2013. V roku 2016 sme vydali exkluzívnu publikáciu ocenenú v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska a nominovanú na Cenu Tatrabanky Typo:Grafik:Um o vizuálnej komunikácii a kultúre.

Predvolený text nadpisu

KONFERENCIE

Spoločnosť VELDAN, spol. s r. o. od roku 2010 organizuje na podporu podnikania a v záujme  zlepšovania informačného prostredia  pre podnikateľov, ich vzdelávania a prílevu aktuálnych manažérskych informácií zameraných na trendy vývoja v odvetviach vlastné odborné podujatia. Na konferenciách a workshopoch pravidelne vystupujú manažérske osobnosti zastupujúce významné domáce aj zahraničné podnikateľské subjekty a inštitúcie formujúce hospodársky, ekonomický, spoločenský vývoj odvetví, či trendy v nich.

Organizujeme vlastné odborné podujatia, hlavne konferencie pre agropotravinársky sektor (Agroprogress, Agrofórum), polygrafiu a print (PrintProgress, Polygrafikum, 3D PrintFórum),  ale aj odborné podujatia na mieru pre zákazníkov a partnerov.                

VÝSKUMY

V spolupráci s partnermi IMH spol. s r. o. a Engage Hill spol. s r. o. realizujeme vlastné výskumy a prieskumy trhu, na ktoré využívame štandardné aj inovatívne metódy. Na zber relevantných dát využívame odborné podujatia, ktoré organizujeme vo vlastnej réžií, pre našich klientov alebo aj  odborné podujatia organizované inými subjektmi. Na zber informácií o názoroch, postojoch, výkonnosti subjektov trhu, či očakávaných trendoch v odvetviach využívame  prítomnosť najdôležitejších manažérskych osobností na podujatiach, alebo cielene oslovujeme vybrané segmenty respondentov.

Vlastné výskumy realizujeme hlavne pre odvetvia, v ktorých realizujeme publikačnú činnosť a organizujeme vlastné odborné podujatia.

AGROPOTRAVINÁRSKY SEKTOR

POLYGRAFIA A PRINT

Pre publikačnú činnosť a prezentáciu na konferenciách využívame aj výstupy z výskumov realizovaných partnerskou konzultačnou a vzdelávacou spoločnosťou IMH spol. s r. o.

    

Konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

Kontaktujte nás    VELDAN spol. s.r.o.
    Leoša Janáčka 38, 917 01 Trnava
    IČO: 36251054
    IČ DPH: SK 2020167611

    veldan@veldan.sk