Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Začína sa o nás hovoriť

Pre tento rok zaradil celosvetový rebríček Lonely Planet ale aj portál Budget Travel našu krajinu medzi desať naj-destinácií. Bojnický a Spišský hrad sa na portáli offtoeurope.com ocitol v zozname 25 najkrajších európskych zámkov. Podľa skyscanner.net stredisko Jasná figuruje v rebríčku cenovo najvýhodnejších lyžiarskych stredísk. Hotel Chateau Bela získal v radoch Historic Hotels od Europe označenie najromantickejší historický hotel Európy a Bratislava sa v hodnotení čistoty 210 tisícok hotelov celého sveta umiestnila na 6. mieste – ešte pred Viedňou i Prahou. Turistické vavríny žnú Košice vo svojej pozícii hlavného mesta kultúry.

Pod tieto dobré správy o slovenskom turizme sa podpísal aj Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR), ako zastrešujúca platforma desiatich veľkých profesijných asociácií.

Podľa Ing. Stanislava Macku, doterajšieho prezidenta zväzu i podľa Mgr. Mareka Harbuľáka, nového prezidenta (a doterajšieho viceprezidenta), treba za úspechmi vidieť prácu zväzu v odstraňovaní prekážok efektívneho podnikania. Výsledkom tohto procesu je fakt, že sa domáci cestovný ruch stáva vážnym konkurentom doterajších turistických veľmocí z radov neprímorských krajín. Nie náhodou vznikol Zväz cestovného ruchu SR – člen Republikovej únie zamestnávateľov – v čase hospodárskeho útlmu. Aj ten bol totiž dôvodom, prečo subjekty podnikajúce v tomto dôležitom no stále opomínanom odvetví museli začať postupovať premyslene, jednotne a pod spoločnou „strechou“. Napokon pred dvoma rokmi sedem asociácií, pôsobiacich v cestovnom ruchu, vytvorilo spoločnú platformu. Jej sila sa odhadovala na vyše 11 000 priamych zamestnancov a ďalšie desaťtisíce pracovníkov v súvisiacich činnostiach a na ročné tržby za takmer 620 mil eur. Počas roka 2011 sa táto sila zvýšila o ďalších vyše 5000 priamych zamestnancov, keď do ZCR SR vstúpila Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska AICES a napokon aj spoločnosť Tatry Mountain Resorts.

Legislatívne zmeny sa rodili rekordným tempom

„Po voľbách nastal mimoriadne aktívny legislatívny proces. Bolo dosť zložité zachytiť všetky zmeny, legislatívne návrhy, novelizácie a procesy medzirezortného pripomienkovania. Zaoberali sme sa najmä zákonnými pravidlami, ktoré vo svojom názve ani neobsahujú pojem cestovného ruchu – daňovými, odvodovými či pracovno-právnymi. V odvetví, založenom na vysokom podiele ľudskej práce, je však práve táto legislatívna oblasť mimoriadne dôležitá,“ zhodnotil minuloročnú činnosť S. Macko na januárovom 3. Valnom zhromaždení ZCR SR. Nový prezident M. Harbuľák – a zároveň generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií SR – spresnil, že pôsobenia v cestovnom ruchu sa dotýka 700 právnych predpisov. Od stavebných cez hygienické a bezpečnostné až po ochranu životného prostredia a pracovné právo. Obaja skonštatovali, že za veľký úspech považujú dobré naštartovanie komunikácie s novým vedením rezortného ministerstva.

[quote align=“center“ color=“#999999″]Švajčiarska spoločnosť Eurobus označila ľudské zdroje v slovenskom turizme za najslabšiu ale zároveň za potenciálne najsilnejšiu stránku.[/quote]

Spolupráca so SACR zatiaľ viazne

Komunikatívnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vynikla najmä v príprave Stratégie rozvoja cestovného ruchu na roky 2014-2020. Do navrhovaného znenia sa podarilo dostať všetky pripomienky, ktoré ZCR SR v mene svojich členov vyslovil. Žiaľ, podobný efekt sa nedosiahol v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR).

Ako hlavné priority činnosti čaká Prezídium ZCR SR, okrem stálej účasti pri tvorbe Stratégie rozvoja CR či stanoviskách k marketingovým zámerom SACR, aj spolupôsobenie pri tvorbe legislatívy v daňovej a odvodovej oblasti, aktívna spolupráca s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, posilnenie postavenia turizmu ako samostatnej kategórie ekonomickej činnosti v zastupiteľských a výkonných zboroch i vplyv na zefektívnenie vízovej povinnosti s cieľom uľahčiť vstup turistov z „tretích krajín“ na Slovensko.

K hlavným úlohám patrí aj posilnenie účasti ďalších zväzov, združení a asociácií pôsobiacich v cestovnom ruchu na tvorbe podmienok pre ich podnikanie. Zväz cestovného ruchu SR pokračuje v ochrane záujmov svojich desiatich členských združení aj pri tvorbe návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, novele zákona o DPH v službách CR, novele zákona o podpore cestovného ruchu s ujasnením postavenia informačných centier, predpisoch o zonácii Vysokých Tatier a ostatných horských oblastí Slovenska či predpisoch o bezpečnosti na lyžiarskych svahoch.

ZCR SR pracuje na Národnom programe kvality

Viceprezident ZCR SR Mgr. Marián Bilačič považuje za jeden z najdôležitejších krokov rozpracovávanie Národného systému kvality. Podľa neho by sa mala zvyšovať celková úroveň turistických služieb, ktorú budú jasne deklarovať certifikáty pridelené jednotlivým subjektom. Keďže je však cestovný ruch založený predovšetkým na kvalite pracovníkov, zmenu potrebuje Slovensko aj vo vzdelávaní a príprave študentov stredných a vysokých odborných škôl. „Švajčiarska spoločnosť Eurobus označila ľudské zdroje v slovenskom turizme za najslabšiu ale zároveň za potenciálne najsilnejšiu stránku,“ vysvetlil dôvody programu, na ktorom sa bude pracovať až do roku 2017.

Satelitný účet chýba už len Slovensku

Valné zhromaždenie uložilo Prezídiu ZCR SR rokovať s Konfederáciou odborových zväzov a Združením miest a obcí SR o rekreačných poukážkach, ktorými získajú desaťtisíce ľudí možnosť využiť služby domáceho cestovného ruchu. Priorita stále patrí rokovaniam so Štatistickým úradom o zavedení tzv. satelitného účtu, podľa ktorého okamžite vidno „objem“ prínosu cestovného ruchu pre ekonomiku krajiny – z európskych štátov už chýba len Slovensku (a ak nás už nepredbehlo, tak ešte Albánsku). Daňové zaťaženie podnikania v cestovnom ruchu prostredníctvom DPH, daní z príjmov a zo miezd, ale aj miestnych daní či rôznych poplatkov zo zákonov sa dostane pod pomyselný mikroskop odborníkov, aby analýza vyústila do návrhu efektívneho a rozumného riešenia.

Soňa Hudecová-Podhorná

Komentovať