Živnostníci by si mali dať pozor na nový spôsob platby preddavkov


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur, vznikla od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku preddavku na poistné do Sociálnej poisťovne (SP). Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zásadne zmenila spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa preddavky na poistné počítajú.

Preddavok na poistné sa po novom určí z vymeriavacieho základu SZČO tak, že čiastkový základ dane, ktorý však už nemožno znížiť o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie tak ako doteraz, sa vydelí koeficientom 1,9. Výsledná suma sa následne vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

„Pri výpočte novej sumy preddavku na sociálne poistenie môže živnostníkom pomôcť aj online kalkulačka, ktorá je bezplatne k dispozícii každému záujemcovi,“ radí Milan Kisztner, mediálny zástupca Pro-fit.sk.

Keďže preddavok SZČO je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, novovypočítaný preddavok na poistné do SP je potrebné uhradiť najneskôr 8. augusta 2013. Netýka sa to však všetkých SZČO. „Pre tých živnostníkov, ktorí majú za rok 2012 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, nastáva zmena výpočtu poistného do Sociálnej poisťovne až od 1. októbra 2013 a preddavok poistného v novej výške je splatný k 8. novembru 2013,“ uzatvára Kisztner.

Zdroj: TASR, 2013

Komentovať