Turizmus: OOCR Región Tatry a Tatry podhorie podpísali memorandum o spolupráci


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Dve oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v regióne Vysokých Tatier, v piatok 12. júla 2013 v Starom Smokovci podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom OOCR Región Vysoké Tatry a OOCR Tatry Podhorie je spokojný návštevník a budovanie silnej destinácie cestovného ruchu.

„Návštevníkovi je jedno, na území ktorej OOCR dovolenkuje. Vníma len to, že je vo Vysokých Tatrách a najmä preto vzniklo toto spoločné memorandum,“ povedal po podpise predseda predstavenstva OOCR Región Vysoké Tatry Ján Mokoš. Miestni obyvatelia veria, že vytváranie spoločných produktov, balíčkov služieb a koordinácia aktivít v celom regióne, prispeje k zvyšovaniu návštevnosti destinácie.

„Aj podhorie Tatier, kde sa nachádza najmä veľké množstvo ubytovacích kapacít, či gastro prevádzok, je z pohľadu celkového napredovania cestovného ruchu v Tatrách dôležité. Sme radi, že sme našli spoločnú reč, ktorá bude len na prospech našich spoločných klientov. Budeme spolupracovať najmä pri tvorbe a poskytovaní pobytovej karty Tatry Card, prevádzke akvaparkov, tvorbe cyklotrás, či realizácii rôznych marketingových a propagačných aktivít,“ dodáva predseda predstavenstva OOCR Tatry Podhorie Peter Duda. Podľa neho má podhorie čo priniesť pri zvyšovaní kvality služieb v cestovnom ruchu, predovšetkým pri budovaní infraštruktúry.

Predstavitelia oboch organizácií netaja, že by radi spojili obe organizácie do jednej, ak im to legislatíva povolí. Po 19 mesiacoch fungovania zákona o podpore cestovného ruchu však chcú pripomienkovať jeho novelu, keďže sa prejavilo niekoľko problematických bodov. „Jedným z nich je, ako vyriešiť počet hlasov. Dnes má každý člen, bez ohľadu na to, koľko vloží financií, jeden hlas, čo tiež možno nie je správne. Na druhej strane, ako môžu byť zastúpené malé samosprávy a malé subjekty, ktoré nemajú takú silu, ale chcú byť súčasťou OOCR. My presadzujeme myšlienku, aby sa spojili malé samosprávy a boli zastupované jednou osobou,“ doplnila výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lenka Maťašovská. Ďalším problémom je, že súčasťou OOCR nemôže byť podnikateľský subjekt, ak nie je jej súčasťou aj samospráva, v ktorej pôsobí. Ďalšou otázkou je prevádzkovanie informačných kancelárií, ďalšie otázky sa týkajú Krajských organizácií CR. Novela zákona by mala prebehnúť na jeseň tohto roku.

OOCR Tatry Podhorie v minulom roku hospodárilo s rozpočtom na úrovni 70.000 eur, z čoho polovicu tvorili členské príspevky 13 členov a zvyšok bola dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. OOCR Región Vysoké Tatry v minulom roku hospodárilo s rozpočtom cca 1,5 milióna eur, pričom dotácia zo štátu predstavovala niečo viac ako 700.000 eur. Tento rok by v Tatrách mali dostať o niečo vyššiu dotáciu, keďže sa zvýšil aj počet členov Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré je súčasťou OOCR. „Zatiaľ sme finančné prostriedky nedostali, predpokladáme, že v priebehu tohto mesiaca prídu. Podľa zmluvy by sme mali dostať 767.000 eur, čo je najviac v rámci všetkých OOCR na Slovensku,“ doplnila Maťašovská.

Zdroj: TASR, 2013

Komentovať