Tag

ženy v manažmente
Seriál: Mýty v manažmente – 9. časť: Mýtus: Muži sú lepší manažéri ako ženy Tento mýtus sa traduje zrejme od pradávnych dôb, keď matriarchát bol vystriedaný patriarchátom a muži, vďaka svojim fyzickým predpokladom a rozdielnej deľbe práce a povinností získali prevahu nad ženami. Toto delenie pretrvávalo dlhé stáročia – ženy mali rodiť a starať sa...
...čítať viac