Tag

word of mouth
Sila slov je a bola prepieraná od nepamäti. Ťažko sa kontroluje a rovnako ako môže pomôcť, tak môže nášmu podnikaniu aj ublížiť. V súčasnosti je to pre marketing zaujímavá parketa – pretože marketéri sa usilujú o akčné, plánovateľné a kontrolovateľné použitie tejto techniky. Asociácia marketingu hovoreného slova ho definuje ako: „činy individuálnych jedincov poskytujúce informácie...
...čítať viac