Tag

time management
Často narazíme na drobné klamstvá, ktoré nás či našich spolupracovníkov stoja čas, a ktorým je dobré sa vyhýbať, aby sme šetrili čas svoj aj iných. Uvádzame tie najčastejšie. Bude to iba minúta – najhoršie klamstvo zo všetkých. Nikomu ho nehovorte, ani ho nikdy neprijímajte, pretože minúta je väčšinou desať minút. Potrebujem to okamžite – tiež...
...čítať viac