Tag

roxhovory
Čo nám dal a čo zobral rok 2009? Aké sú vaše očakávania spojené s rokom 2010? Spýtali sme sa slovenských manažérov, aký je ich názor na minulý rok, a čo očakávajú od toho budúceho. S týmito otázkami sme sa v závere roka obrátili na manažérov – čitateľov a spolupracovníkov časopisu ProgressLetter. Vybrali sme niekoľko z...
...čítať viac