Tag

riadenie zmeny
Procesný alebo objektový prístup k riešeniu projektu organizačnej zmeny V sérii článkov sme sa dostali do bodu odštartovania tvorby projektu organizačnej zmeny, ale málo sme sa venovali otázke vzťahu organizačnej štruktúry a spôsobu riadenia. Oba problémy sú organicky prepojené, navzájom sa ovplyvňujú a zdôrazňujeme, že ani jeden z problémov nemožno riešiť samostatne. Zovšeobecnením záverov pomerne...
...čítať viac