Tag

public relations
Maratón menom PR – 5. časť Ak hovoríme o hodnotách, ktoré sú pre firmu typické, zdieľané väčšinou zamestnancov, teda o tom, čo sa vo firme akceptuje a je považované za žiaduce, hovoríme o firemnej kultúre. Ide najmä o štýl riadenia a spôsob komunikácie, pracovné i mimopracovné správanie, podávaný výkon a vzťah zamestnancov k vedeniu. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 4. časť Public relations sú jedinečné tým, že umožňujú zdieľanie myšlienok zo všetkých smerov. Kým sa marketing sústreďuje na zákazníkov, PR komunikujú s najrôznejšími skupinami verejnosti. Informujú, nadväzujú a udržiavajú vzťahy, sledujú, vyhodnocujú a usmerňujú informácie, ktoré s firmou súvisia, príp. sa snažia o zmenu postojov verejnosti k firme. Zlaďujú vnútrofiremné...
...čítať viac
Maratón menom PR – 2. časť Pod pojmom PR si mnohí predstavia najmä Media Relations, teda vzťahy s médiami, aj keď tie sú len jednou časťou tejto komplexnej skladačky. Dôvodom, prečo to tak je, je skutočnosť, že PR sú vedou, ako vytvárať a formovať verejnú mienku a médiá sú najvhodnejším prostriedkom, ako to dosiahnuť. Na...
...čítať viac
Maratón menom PR – 1. časť Búrlivý rozvoj komunikačných a informačných technológií okrem iného spôsobuje, že firmy dnes musia presadzovať svoje záujmy čoraz intenzívnejšie. Hýbať verejnou mienkou je stále zložitejšie a nákladnejšie. A budovanie globálnych vzťahov tento jav ešte viac prehlbuje. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako možno i v týchto náročných podmienkach,...
...čítať viac