Tag

preddavky
Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem v roku 2012 presiahol hranicu 4716 eur, vznikla od 1. júla 2013 povinnosť prepočítať si výšku preddavku na poistné do Sociálnej poisťovne (SP). Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zásadne zmenila spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa preddavky na poistné počítajú. Preddavok na poistné sa...
...čítať viac