Tag

predajné stratégie
Cena, cena a zase cena! Azda najčastejšia námietka od zákazníkov býva: „Ste drahí!“ Ak vás porovnávajú s konkurenciou, môžu byť na to dva dôvody: nevidia rozdiel medzi vašou a konkurenčnou ponukou alebo skutočne máte vyššiu cenu, ktorá nie je vyvážená vyššou pridanou hodnotou. Aby ste mohli túto námietku účinne zvládnuť, potrebujete si najprv urobiť jasno,...
...čítať viac