Tag

neustála zmena
V dôsledku stále prebiehajúcich spoločenských zmien, ktoré okrem iného v súčasnosti ovplyvňujú aktívna finančná a čiastočne ekonomická kríza, sa bude v najbližšom období vytvárať tlak na zefektívnenie fungovania firiem. Jednou z ciest, ako možno tento proces pozitívne ovplyvniť, je venovať zvýšenú komplexnú pozornosť otázkam organizácie a riadenia. V sérii článkov o tejto problematike sa chceme...
...čítať viac