Tag

nehnuteľnosti
Prenajímatelia nehnuteľností si môžu z celkových minuloročných príjmov z ich prenájmu odpočítať 500 eur. Táto suma je teda pri prenájme oslobodená od dane. Pri týchto príjmoch si môžu uplatniť aj tzv. preukázateľné výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Podmienkami sú vedenie účtovníctva alebo evidencia príjmov a výdavkov. „Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť...
...čítať viac
Nehnuteľnosti, čo silno konkurujú domácim Prečo smerom ZÁPAD? Pociťovali sme, nielen ako spoločnosť, ale aj osobne, že Slovensko začína trpieť. Všetko stojí na zvyšujúcom sa deficite kvalitných pozemkov, vyhovujúcich špecifickým požiadavkám investorov a následnej prípravy výstavby. Vznikol dopyt po „komplikovaných“ pozemkoch, ktorým sa investori dovtedy vyhýbali. Pretrvávajúcou expanziou výstavby a neuspokojeným dopytom po pozemkoch predovšetkým...
...čítať viac