Tag

názor
Riaditeľ odboru Korporátna a Marketingová komunikácia Všeobecná úverová banka a.s. V dnešnej dobe vysokej civilizácie by sme len veľmi ťažko hľadali človeka, ktorý neprišiel do kontaktu s bankou a nevyužíva žiadny z jeho produktov. Sprievodným javom rozvoja bankového sektora aj na Slovensku, je záujem bánk mať čo najväčší finančný kapitál. Ten je veľmi dôležitým prostriedkom poskytovania kvalitných finančných produktov a služieb,...
...čítať viac
Až 68 percent podnikateľov očakáva v roku 2013 zhoršenie podnikateľského prostredia. Vyplýva to z ekonomického prieskumu, ktorý pravidelne v závere roka realizuje medzi svojimi členmi Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). O tomto nelichotivom pesimizme sme sa pozhovárali s  Ing. Petrom Magvašim, CSc., hosť. prof. , členom Ekonomického výboru SOPK. Spoločne s Jánom Vlčkom ste autorom Rozboru výsledkov ekonomického prieskumu SOPK....
...čítať viac
Čo nám dal a čo zobral rok 2009? Aké sú vaše očakávania spojené s rokom 2010? Spýtali sme sa slovenských manažérov, aký je ich názor na minulý rok, a čo očakávajú od toho budúceho. S týmito otázkami sme sa v závere roka obrátili na manažérov – čitateľov a spolupracovníkov časopisu ProgressLetter. Vybrali sme niekoľko z...
...čítať viac