Tag

mýtus o interview
Seriál: Mýty v manažmente – 4.časť: Mýtus o interview Mýtus o interview patrí medzi najrozšírenejšie a najpretrvávajúcejšie mylné predstavy o efektívnosti nástrojov manažmentu. Až v 90 % prípadoch prebieha výber nových zamestnancov na základe interview, mnoho krát opakovaného, aby sa vyberajúci uistili, že vybrali toho správneho, pretože ho dôkladne spoznali. Viera v spoľahlivosť interview ako...
...čítať viac