Tag

mojmír kališ
Seriál: Mýty v manažmente – 13. časť Asi nie je na svete človek, ktorý by nedoplatil na lož. Nie je človek, ktorý by nepocítil trpkú chuť poníženia, keď sa „nechal nachytať”. Je jedno kým. Čím je to však pre obeť dôležitejšia osoba, tým je pocit trpkosti väčší. Je zároveň dokázané, že nie je na svete človek,...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente 12. časť Mýtus o emočnej inteligencii je typickým „predstaviteľom“ mýtu, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočného vzdelania, alebo, čo je horší prípad, prispôsobenia si poznatkov vedy tak, ako to komu vyhovuje. Pred rokmi som pre jedného klienta z oblasti finančníctva robil personálny audit ako súčasť plánov ďalšieho rozvoja firmy. Išlo o odpoveď...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 11. časť: Mýtus: Ekonomická recesia a motivácia strachom o prácu Čím je doba ťažšia, tým viac praje rôznym mýtom. Je to asi preto, lebo hľadáme istotu do budúcnosti, vysvetlenia, možno ľahšiu cestu. Mýty môžu mnohé veci vysvetľovať, ale pretože sú to mýty, tak na zrnku pravdy sú navinuté mnohé vrstvy...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 7. časť: Mýtus o motivácii peniazmi Mýty v manažmente, ktoré sa týkajú motivácie pracovníkov, sú jedni z najrozšírenejších skreslených presvedčení, ktoré medzi manažérmi kolujú. Podobne je to aj s mýtom o motivácii peniazmi, ktoré v sebe zahŕňa dve protikladné presvedčenia. „Majú vynikajúce platy a nerobia…“ – to je výrok, ktorý...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 6.časť: Mýtus o neverbálnej komunikácii Nikto nepochybuje o tom, že komunikácia medzi ľuďmi v manažmente, obchode, pri produkcii, v tíme alebo pri riešení problémov, má rozhodujúci význam pre výsledok. Hovorí sa, že manažér strávi až 80 % (alebo aj viac) svojho pracovného času komunikáciou. Preto je dobré zvládnutie techník komunikácie...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 4.časť: Mýtus o interview Mýtus o interview patrí medzi najrozšírenejšie a najpretrvávajúcejšie mylné predstavy o efektívnosti nástrojov manažmentu. Až v 90 % prípadoch prebieha výber nových zamestnancov na základe interview, mnoho krát opakovaného, aby sa vyberajúci uistili, že vybrali toho správneho, pretože ho dôkladne spoznali. Viera v spoľahlivosť interview ako...
...čítať viac
Mýtus vzťahov alebo beda introvertom (a ešte aj pracovitým)… Seriál Mýty v manažmente – 2. časť: Tímová spolupráca V ostatnom čase sa čoraz viac objavujú správy v médiách, od laikov, poučených laikov, ale aj od „odborníkov“ o tom, aké sú dôležité vzťahy v tímoch. V jednom rádiu radili, aby noví zamestnanci dobre vychádzali so spolupracovníkmi,...
...čítať viac
Mýty v manažmente – 1. časť: Tímová spolupráca Mýtus je predstava o príčinách vzniku a fungovania určitých javov. Na úsvite dejín ľudstva mali katarznú funkciu, pretože ľudí zbavovali strachu z neznámeho a vysvetľovali svet, ktorý ich obklopoval – ako vznikla zem, človek, zvieratá. Vtedy mýty pomáhali ľudstvu vyrovnať sa s ťažkosťami, dávali mu istotu a...
...čítať viac