Tag

manažérsky mýtus
Mýty v manažmente – 15. časť Manažéri zodpovední za výber „správnych ľudí na správnom mieste“ – personalisti a psychológovia, sa už takmer storočie snažia nájsť najefektívnejšie postupy pre optimalizáciu výberu ľudí. A napriek tomu, že mnohí z nich boli a sú hlavy otvorené, je potrebné konštatovať, že v priemere, podľa druhu pracovných postov – je po dvoch rokoch pôsobenia...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 10. časť: Mýtus – koučing je univerzálny nástroj pre rozvoj človeka Koučing je v poslednom období frekventovaným a nezriedka módnym pojmom, z čoho vyplýva, že sa používa v širokom rámci významov. A ako to už býva, nie vždy ide o význam, ktorý zodpovedá realite. Okolo koučingu jestvuje celý rad mýtov...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 9. časť: Mýtus: Muži sú lepší manažéri ako ženy Tento mýtus sa traduje zrejme od pradávnych dôb, keď matriarchát bol vystriedaný patriarchátom a muži, vďaka svojim fyzickým predpokladom a rozdielnej deľbe práce a povinností získali prevahu nad ženami. Toto delenie pretrvávalo dlhé stáročia – ženy mali rodiť a starať sa...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 8. časť: Mýtus: Assessment centrá sú tou najlepšou metódou výberu zamestnancov Každý, kto sa usiluje predpovedať budúcnosť je tak trochu v pozícii veštkyne s krištáľovou guľou. Pozerá sa na to, čo má k dispozícii a snaží sa z nejasných náznakov a zahmlených tvarov odhadnúť čo sa bude diať. Pri výbere...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 7. časť: Mýtus o motivácii peniazmi Mýty v manažmente, ktoré sa týkajú motivácie pracovníkov, sú jedni z najrozšírenejších skreslených presvedčení, ktoré medzi manažérmi kolujú. Podobne je to aj s mýtom o motivácii peniazmi, ktoré v sebe zahŕňa dve protikladné presvedčenia. „Majú vynikajúce platy a nerobia…“ – to je výrok, ktorý...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 6.časť: Mýtus o neverbálnej komunikácii Nikto nepochybuje o tom, že komunikácia medzi ľuďmi v manažmente, obchode, pri produkcii, v tíme alebo pri riešení problémov, má rozhodujúci význam pre výsledok. Hovorí sa, že manažér strávi až 80 % (alebo aj viac) svojho pracovného času komunikáciou. Preto je dobré zvládnutie techník komunikácie...
...čítať viac
Seriál: Mýty v manažmente – 5. časť: Mýtus o objektivite hodnotenia Vo všeobecnosti objektívne hodnotenie je také, pri ktorom odpoveď alebo úloha je jednoznačne správna alebo nesprávna. Pri 100 % objektívnom hodnotení pracovného výkonu sa dá predpokladať, že bude platiť za rôznych okolností a nezávisle na človeku, ktorý hodnotí. V praxi to znamená, že rôzni...
...čítať viac
Mýtus vzťahov alebo beda introvertom (a ešte aj pracovitým)… Seriál Mýty v manažmente – 2. časť: Tímová spolupráca V ostatnom čase sa čoraz viac objavujú správy v médiách, od laikov, poučených laikov, ale aj od „odborníkov“ o tom, aké sú dôležité vzťahy v tímoch. V jednom rádiu radili, aby noví zamestnanci dobre vychádzali so spolupracovníkmi,...
...čítať viac