Tag

jaroslav zigo
Konferencia pod názvom Rozvoj ľudských zdrojov poskytla kľúčové informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov. Hlavný organizátor podujatia Ecopress, a.s. zabezpečil účasť erudovaných odborníkov s bohatými vedomosťami a skúsenosťami z práce s ľuďmi. Vo svojich vystúpeniach i v následných odpovediach na otázky účastníkov konferencie predstavili nové trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie ľudských zdrojov. Súčasne...
...čítať viac