Tag

jana balážová
Šťastie obyvateľov nezávisí od bohatstva krajiny V súčasnosti asi najlepšie vystihuje náš spôsob života pojem dynamika. Neustále zmeny od nás vyžadujú rýchlosť, promptnosť, aktuálnosť a zároveň aj neomylnosť, presnosť a stabilitu. Nároky na nás sú kladené v čoraz väčšej miere a z čoraz viacerých strán. Politická klíma, pracovný trh, rozvoj vedy a techniky, globalizácia, premenlivosť...
...čítať viac