Tag

incentívna turistika
Nové termíny „incentíva“ alebo tiež „incentívny cestovný ruch“ môžeme do slovenčiny preložiť ako motivačné programy či motivačný cestovný ruch. Forma cestovania s cieľom motivácie sa stala jedným z najvýraznejších segmentov cestovného ruchu, predovšetkým v ekonomicky vyspelom svete. Vyplynula z potreby firiem hľadať nové a účinné cesty motivácie svojich najlepších pracovníkov, top manažérov, ale aj obchodných...
...čítať viac