Tag

finančný manažment
Finančný manažment je aj pre malých podnikateľov V posledných rokoch na každom pracovnom stretnutí môžeme počuť jedno čarovné slovíčko. Je to slovo „kríza“. Všetci účastníci rokovania ho aspoň raz za hodinu spomenú a ak ho aj priamo neskloňujú, tak zaznie niektoré z jeho synoným. Obchodníci hovoria o kríze v súvislosti s klesajúcimi obratmi spoločností, so zníženou kúpnou silou obyvateľstva, finanční riaditelia...
...čítať viac